Termíny jednání Odborné komise pro provádění změny pohlaví transsexuálních pacientů

Vytvořeno: 6. 10. 2023 Poslední aktualizace: 21. 2. 2024

V roce 2024 předpokládáme následující termíny jednání: 21. února, 20. března, 17. dubna, 22. května,
19. června,
18. září, 16. října, 13. listopadu a 11. prosince. Termíny jednání odborné komise jsou orientační a mohou se změnit. V případě změny termínu jednání bude na tuto změnu upozorněno.

Žádosti pacientů k jednání odborné komise posílejte měsíc před termínem na adresu:

Ministerstvo zdravotnictví
Odbor zdravotní péče
Palackého nám. 375/4
128 01 Praha 2