S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

Termín zahájení specializačního vzdělávání

Vytvořeno: 31. 8. 2009 Poslední aktualizace: 31. 8. 2009

Termín zahájení specializačního vzdělávání

Termínem zahájení specializačního vzdělávání je myšleno datum , kdy vybraný uchazeč na rezidenční místo pro rok 2009 (dále jen „RM”)  začal studovat.

Nelékaři:

§        Datum, které je uvedeno ve studijním průkazu, v případě, že uchazeč o RM se specializačním vzděláváním začal již dříve.

§        Ústní příslib termínu z pověřené organizace, popřípadě pozvánka k zahájení specializačního vzdělávání u zařazených uchazečů, kteří na zahájení studia čekají.

Lékaři:

§        Datum, které je uvedeno ve specializačním průkazu (průkazu odbornosti), v případě, že uchazeč o RM se specializačním vzděláváním začal již dříve. Konkrétně se jedná o datum prvního nástupu do pracovního procesu v oboru, ve kterém je přijat na rezidenční místo.

Upozornění!

Nejedná se o datum:

§         zařazení do oboru (lékaři)

§         zařazení do studia (nelékaři)

§        zahájení rezidentury – Výjimkou jsou vybraní uchazeči, kteří skutečně začínají v termínu, od kterého dané zdravotnické zařízení může pobírat dotaci ze státního rozpočtu na rezidenční místo pro rok 2009 (např. 1.10. 2009).