S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

Světová zdravotnická organizace (WHO) vyhlásí dne 11. května 2011 Dekádu aktivit pro bezpečnost silničního provozu na léta 2011 – 2020

Vytvořeno: 11. 5. 2011 Poslední aktualizace: 11. 5. 2011
 

Na celém světě zemře 1,3 milionu lidí ročně v důsledku dopravních nehod. V Evropském regionu WHO se tento počet odhaduje na 120 000 osob, 2 miliony lidí jsou zraněny a postiženy každý rok.
 
Odpovědí na tento problém bylo rozhodnutí vlád po celém světě zaujmout aktivní postoj k tomuto tématu. Valné shromáždění OSN „Dekádu podpory bezpečnosti silničního provozu“, která poskytuje zemím rámcovou strukturu, jak podpořit aktivity k záchraně životů na silnicích. WHO bylo pověřeno hlavní a celkovou koordinací této Dekády.
 
„Česká republika stále patří mezi ty členské státy Evropské unie, které mají vysoký počet usmrcených osob v dopravě. V Česku je v přepočtu na milion obyvatel usmrceno každoročně téměř 3x více osob než v Nizozemsku, Švédsku nebo ve Velké Británii“ říká MUDr. Alena Šteflová ředitelka regionální úřadovny WHO v České republice. „Jenom za posledních 10 let zemřelo v důsledku dopravních nehod na českých silnicích 10 850 osob a dalších 308 545 osob utrpělo zranění“ dodává Doc. MUDr. Veronika Benešová, CSc. z Centra úrazové prevence II. Lékařské fakulty University Karlovy v Praze.
 
„Prevence úrazů patří již několik let mezi hlavní priority Ministerstva zdravotnictví. Má-li být úrazová preventivní aktivita úspěšná, musí vycházet z úrazové situace, lokálních podmínek, opírat se o celostátní strategii, má být systémová, komplexní a dlouhodobá a má použít efektivní prověřené příklady dobré praxe“, uvádí MUDr. Vavroušek, MBA, náměstek pro zdravotní péči Ministerstva zdravotnictví.
Situace se v České republice postupně zlepšuje, počet usmrcených každoročně klesá, ale je stále vysoký oproti motoristicky vyspělým států. Dekáda aktivit pro bezpečnost silničního provozu na léta 2011 – 2020 OSN je příležitostí, jak se zapojit do účinného boje s dopravní nehodovostí, a to jak v oblasti prevence, tak i represe. Dekáda dává prostor k zapojení se do aktivit státním institucím, občanským sdružením, médiím i jednotlivcům v souladu s jejím ústředním heslem „Společně můžeme zachránit miliony životů…“
 
Dekáda OSN pro aktivity v bezpečnosti silničního provozu 2011 – 2020
Užitečné odkazy
 
 

V příloze originální text této informace.

Přílohy