S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

Statistika a ostatní

Vytvořeno: 8. 10. 2018 Poslední aktualizace: 28. 7. 2020

č. 89/1995 Sb.

Zákon o státní statistické službě

 

č. 394/2001 Sb.

Vyhláška Českého statistického úřadu, kterou se stanoví postup při přípravě Programu statistických zjišťování

č. 495/2003 Sb.

Sdělení Českého statistického úřadu o vydání Mezinárodní statistické klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů (MKN-10)

č. 427/2005 Sb.

Sdělení Českého statistického úřadu o zavedení Klasifikace hospitalizovaných pacientů (IR-DRG)

č. 309/2007 Sb.

Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace hospitalizovaných pacientů (IR-DRG)

č. 431/2009 Sb.

Sdělení Českého statistického úřadu o zavedení Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví (MKF)

č. 432/2009 Sb.

Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace hospitalizovaných pacientů (IR-DRG)

č. 324/2010 Sb.

Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci TNM klasifikace zhoubných novotvarů

č. 340/2011 Sb.

Sdělení o aktualizaci Mezinárodní statistické klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů (MKN-10)

***

č. 126/1992 Sb.

Zákon o ochraně znaku a názvu Červeného kříže a o Československém Červeném kříži, ve znění nálezu Úst. soudu publikovaného pod č. 261/2000 Sb. a zákona č. 375/2011 Sb.

***

č. 165/1997 Sb.

Nařízení vlády ČR o vyplacení jednorázové náhrady ke zmírnění některých křivd způsobených komunistickým režimem

č. 248/2007 Sb.

Nařízení vlády o oceněních v oblasti zdravotnictví, udělovaných Ministerstvem zdravotnictví