Stanovisko Ministerstva zdravotnictví ČR k bodu III. odst. 5 cenového předpisu 2/2009/FAR – o povinnosti podat žádost o stanovení maximální ceny .

Vytvořeno: 2. 6. 2009 Poslední aktualizace: 2. 6. 2009

Stanovisko Ministerstva zdravotnictví ČR k bodu III. odst. 5 cenového předpisu 2/2009/FAR – o povinnosti podat žádost o stanovení maximální ceny .


Viz níže: „Přílohy“: „Stanovisko MZ

Přílohy