S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

Spuštění webových stránek projektů na podporu paliativní péče

Vytvořeno: 19. 11. 2019 Poslední aktualizace: 23. 7. 2020

V rámci projektu Podpora paliativní péče – zvýšení dostupnosti zdravotních služeb v oblasti paliativní péče v nemocnicích akutní a následné péče, registrační číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0007277 a projektu Podpora paliativní péče- zvýšení dostupnosti domácí specializované paliativní péče, registrační číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/000821, které jsou spolufinancovány Evropskou unií z Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Zaměstnanost, byly vytvořeny webové stránky, jejichž cílem je poskytnout informace o projektech, jejich realizaci a výstupech a podpořit rozvoj a šíření povědomí, informovanosti a poznatků z praxe o nemocniční a mobilní specializované paliativní péči a to jak pro odbornou, tak širokou veřejnost.

Součástí webových stránek v části nemocniční paliativní péče je volně přístupný e-learnigový edukační program zaměřený na paliativní péči v nemocnicích akutní, následné a dlouhodobé péče určený pro širokou veřejnost.

Webové stránky: https://www.paliativa.cz