S dotazy ke covid-19 se obracejte na celorepublikovou bezplatnou informační linku ke koronaviru 1221.

Z důvodů přijetí preventivních opatření žádáme občany, aby přednostně využívali nástrojů elektronická komunikace – upřednostňovali písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním ve všech případech, kdy je to možné tak, aby byl omezen na nezbytně nutnou úroveň osobní kontakt státních zaměstnanců, zaměstnanců a dalších úředních osob MZ s adresáty veřejné správy, s žadateli a dalšími externími osobami, a to s účinností od 12. října do 12. prosince 2020.

Spuštění webových stránek projektů na podporu paliativní péče

Vytvořeno: 19. 11. 2019 Poslední aktualizace: 23. 7. 2020

V rámci projektu Podpora paliativní péče – zvýšení dostupnosti zdravotních služeb v oblasti paliativní péče v nemocnicích akutní a následné péče, registrační číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/0007277 a projektu Podpora paliativní péče- zvýšení dostupnosti domácí specializované paliativní péče, registrační číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_039/000821, které jsou spolufinancovány Evropskou unií z Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Zaměstnanost, byly vytvořeny webové stránky, jejichž cílem je poskytnout informace o projektech, jejich realizaci a výstupech a podpořit rozvoj a šíření povědomí, informovanosti a poznatků z praxe o nemocniční a mobilní specializované paliativní péči a to jak pro odbornou, tak širokou veřejnost.

Součástí webových stránek v části nemocniční paliativní péče je volně přístupný e-learnigový edukační program zaměřený na paliativní péči v nemocnicích akutní, následné a dlouhodobé péče určený pro širokou veřejnost.

Webové stránky: https://www.paliativa.cz