Specializační vzdělávání – rezidenční místa

Vytvořeno: 18. 6. 2015 Poslední aktualizace: 8. 11. 2022

Dotační program Ministerstva zdravotnictví na úhradu nákladů za atestační zkoušky nelékařských zdravotnických pracovníků, závěrečné zkoušky certifikovaných kurzů a zkoušky k vydání osvědčení. Finanční prostředky jsou poskytovány na základě žádosti subjektu pověřeného výkonem zkoušek. Dotační program je v souladu s Metodikou Ministerstva zdravotnictví na úhradu nákladů za atestační zkoušky, závěrečné zkoušky certifikovaných kurzů a za zkoušky k vydání osvědčení.

 

 

Přílohy