S dotazy ke covid-19 se obracejte na celorepublikovou bezplatnou informační linku ke koronaviru 1221.

Z důvodů přijetí preventivních opatření žádáme občany, aby přednostně využívali nástrojů elektronická komunikace – upřednostňovali písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním ve všech případech, kdy je to možné tak, aby byl omezen na nezbytně nutnou úroveň osobní kontakt státních zaměstnanců, zaměstnanců a dalších úředních osob MZ s adresáty veřejné správy, s žadateli a dalšími externími osobami, a to s účinností od 12. října do 3. listopadu 2020.

Souhlas SZÚ odvolávat se na výsledky zkoušky virucidní účinnosti dezinfekčního přípravku o složení dle specifikace WHO

Vytvořeno: 27. 3. 2020 Poslední aktualizace: 27. 3. 2020

Ministerstvo zdravotnictví tímto informuje, že dne 27. 3. 2020 Státní zdravotní ústav udělil souhlas všem dotčeným subjektům odvolávat se na výsledky zkoušky virucidní účinnosti dezinfekčního přípravku na ruce splňující složení definice Světové zdravotnické organizace.

Tento souhlas slouží pro účely splnění oznamovací povinnosti podle § 14 zákona č. 324/2016 Sb., o biocidních přípravcích a účinných látkách a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o biocidech), ve znění pozdějších předpisů za podmínky, že výrobce dodrží složení přípravku dle doporučení Světové zdravotnické organizace.

Ministerstvo zdravotnictví dále informuje, že při použití uveřejněných testů účinnosti je možné deklarovat pouze virucidní účinky.

Více informací a přístup k udělenému souhlasu je možné nalézt na stránkách Státního zdravotního ústavu.

Oznámení v souladu s ustanovením § 14 zákona zákona č. 324/2016 Sb. se podává on-line prostřednictvím informačního systému CHLAP dostupného na http://ozn.mzcr.cz.

Pro tvorbu obsahu etikety lze využít níže přiložený souhrn vlastností biocidního přípravku.

Návrh štítku přípravku a obsah bezpečnostního listu je možné konzultovat s pracovníky České inspekce životního prostředí, viz tisková zpráva.

 

Přílohy