S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

Souhlas SZÚ odvolávat se na výsledky zkoušky virucidní účinnosti dezinfekčního přípravku o složení dle specifikace WHO

Vytvořeno: 27. 3. 2020 Poslední aktualizace: 27. 3. 2020

Ministerstvo zdravotnictví tímto informuje, že dne 27. 3. 2020 Státní zdravotní ústav udělil souhlas všem dotčeným subjektům odvolávat se na výsledky zkoušky virucidní účinnosti dezinfekčního přípravku na ruce splňující složení definice Světové zdravotnické organizace.

Tento souhlas slouží pro účely splnění oznamovací povinnosti podle § 14 zákona č. 324/2016 Sb., o biocidních přípravcích a účinných látkách a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o biocidech), ve znění pozdějších předpisů za podmínky, že výrobce dodrží složení přípravku dle doporučení Světové zdravotnické organizace.

Ministerstvo zdravotnictví dále informuje, že při použití uveřejněných testů účinnosti je možné deklarovat pouze virucidní účinky.

Více informací a přístup k udělenému souhlasu je možné nalézt na stránkách Státního zdravotního ústavu.

Oznámení v souladu s ustanovením § 14 zákona zákona č. 324/2016 Sb. se podává on-line prostřednictvím informačního systému CHLAP dostupného na http://ozn.mzcr.cz.

Pro tvorbu obsahu etikety lze využít níže přiložený souhrn vlastností biocidního přípravku.

Návrh štítku přípravku a obsah bezpečnostního listu je možné konzultovat s pracovníky České inspekce životního prostředí, viz tisková zpráva.

 

Přílohy