S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

Shrnutí jednání ministra Holcáta s řediteli zdravotních pojišťoven

Vytvořeno: 17. 9. 2013 Poslední aktualizace: 17. 9. 2013

Ministr zdravotnictví Martin Holcát se dnes sešel s řediteli všech zdravotních pojišťoven v ČR. Vzhledem k napjaté situaci v českém zdravotnictví, respektive v hospodářské situaci některých zdravotních segmentů, především nemocnic, se obě strany dohodly na následujícím postupu:

 

1. Zdravotní pojišťovny budou v maximální míře reflektovat objem skutečně poskytované péče a podle toho přizpůsobí zálohové platby, které posílají nemocnicím.

 

2. V případě jednoznačné medicínské indikace předepsaných léků nebo zdravotnických prostředků nebudou uplatňovány regulační limity.

 

3. Pojišťovny se zavázaly promítnout do svých zdravotně-pojistných plánů podmínky úhradové vyhlášky na následující rok, aby plánovaný objem vynaložených prostředků odpovídal realitě úhradové vyhlášky.

 

 

Přílohy