Seznam poskytovatelů zdravotních služeb s urgentními příjmy

Vytvořeno: 7. 1. 2021 Poslední aktualizace: 26. 4. 2021

Ministerstvo zdravotnictví zveřejňuje seznamu poskytovatelů s urgentním příjmem I. a II. typu, který vychází z Memoranda Ministerstva zdravotnictví a zdravotních pojišťoven o spolupráci při budování sítě zdravotnických zařízení s funkčními urgentními příjmy v ČR z prosince 2019.

Přílohy