S dotazy ke covid-19 se obracejte na celorepublikovou informační linku ke koronaviru 1221.
Pro volání ze zahraničí můžete využít telefonní číslo +420 226 20 1221.

V rámci opatření proti koronavirové nákaze upřednostněte, prosím, písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním setkáním na ministerstvu.

Seznam poskytovatelů zařazených do pilotního programu časného záchytu karcinomu plic

Vytvořeno: 9. 12. 2021 Poslední aktualizace: 9. 12. 2021

Poskytovatelé zdravotních služeb byli do seznamu zařazeni na základě splnění podmínek pro
zařazení pracovišť do populačního pilotního Programu časného záchytu karcinomu plic.

Hlavní město Praha

1. Fakultní nemocnice v Motole, Klinika zobrazovacích metod, Centrum vysoce
specializované pneumoonkochirurgické péče, V Úvalu 84/1, 150 00 Praha 5,
IČ: 00064203, platnost osvědčení do 31. 12. 2026

2. Fakultní nemocnice Bulovka, Budínova 67/2, 180 81 Praha 8, IČ: 00064211, platnost
osvědčení do 31. 12. 2026

3. Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, RDG klinika, Šrobárova 1150/50, 100 34
Praha 10, IČ: 00064173, platnost osvědčení do 31. 12. 2026

4. Fakultní Thomayerova nemocnice, Radiodiagnostické oddělení, Vídeňská 800, 140 59
Praha 4 – Krč, IČ: 00064190, platnost osvědčení do 31. 12. 2026

5. Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, Onkologická klinika, I. klinika tuberkulózy
a respiračních nemocí, Radiodiagnostická klinika, U Nemocnice 499/2, 128 08
Praha 2, IČ: 00064165 platnost osvědčení do 31. 12. 2026

Královéhradecký kraj

6. Fakultní nemocnice Hradec Králové, Radiologická klinika, Sokolská 581, Nový Hradec
Králové, 500 05 Hradec Králové, IČ: 00179906, platnost osvědčení do 31. 12. 2026

Plzeňský kraj

7. Fakultní nemocnice Plzeň, Klinika zobrazovacích metod, Edvarda Beneše 1128/13,
305 99 Plzeň, IČ: 00669806, platnost osvědčení do 31. 12. 2026

Ústecký kraj

8. Krajská zdravotní a.s., Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, Radiologická klinika,
Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem, IČ: 25488627, platnost osvědčení do
31. 12. 2026

Jihomoravský kraj

9. Fakultní nemocnice Brno, Klinika radiologie a nukleární medicíny, Jihlavská 20, 625 00
Brno, IČ: 65269705, platnost osvědčení do 31. 12. 2026

Olomoucký kraj

10. Fakultní nemocnice Olomouc, Radiologická klinika, I. P. Pavlova 185/6, 779 00
Olomouc, IČ: 00098892, platnost osvědčení do 31. 12. 2026

Kraj Vysočina

11. Nemocnice Jihlava, p. o., Oddělení zobrazovacích metod, Vrchlického 4630/59, 586 01
Jihlava, IČ: 00090638, platnost osvědčení do 31. 12. 2026

Liberecký kraj

12. Krajská nemocnice Liberec, a.s., Centrum zobrazovacích metod – oddělení
radiodiagnostické, Husova 357/10, 460 01 Liberec 1 – Staré Město, IČ: 27283933,
platnost osvědčení do 31. 12. 2026

Moravskoslezský kraj

13. Nemocnice AGEL Nový Jičín a.s., Radiologie a zobrazovací metody, K nemocnici
775/76, 741 01 Nový Jičín, IČ: 25886207, platnost osvědčení do 31. 12. 2026

Přílohy