S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

Seznam poskytovatelů, kteří splnili podmínky pro udělení statutu screeningového pracoviště pro mamární screening

Vytvořeno: 31. 1. 2022 Poslední aktualizace: 3. 3. 2022

Od 1. 1. 2022 je účinný zákon č. 371/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), který obsahuje nová ustanovení týkající se screeningových vyšetření. Tato legislativní změna se dotýká všech poskytovatelů zdravotních služeb, kterým bylo v minulosti vydáno Osvědčení o splnění podmínek k provádění mamárního screeningu.

V průběhu měsíce února budou poskytovatelům uvedeným v příloze vydávány Statuty screeningového pracoviště v mamárním screeningovém programu.

Přílohy