S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

Seznam náhradních zdravotnických zařízení, kterým bylo přiděleno rezidenční místo pro rok 2010

Vytvořeno: 18. 6. 2010 Poslední aktualizace: 18. 6. 2010


Ministerstvo zdravotnictví zveřejnilo k 27.5.2010 seznam úspěšných žadatelů o rezidenční místo pro rok 2010. Povinností zdravotnického zařízení bylo do 14ti dnů (tj. do 10.6.2010) ode dne uveřejnění rozhodnutí o poskytnutí dotace na rezidenční místa vyhlásit výběrové řízení na schválená rezidenční místa a nejpozději do 3 dnů (tj. do 13.6.2010) od vyhlášení výběrového řízení  oznámit vyhlášení výběrového řízení Ministerstvu zdravotnictví. Tato povinnost vyplývá z ustanovení § 21b odst. 1 zákona č. 95/2004 Sb. a z ustanovení § 60b odst. 1 zákona č. 96/2004 Sb. a z ustanovení § 3 odst. 1 vyhlášky č. 186/2009 Sb.
 
V případě, že Ministerstvo zdravotnictví neobdrželo oznámení o vyhlášení výběrového řízení nejpozději do 13.6.2010, došlo k porušení zákonné povinnosti a rezidenční místa mohou být přiznána jinému zdravotnickému zařízení.
 
Na základě výše uvedeného Ministerstvo zdravotnictví zveřejňuje seznam náhradních zdravotnických zařízení, kterým je rezidenční místo přiděleno.


Zdravotnická zařízení, která jsou v seznamu uvedena, mají povinnost dle vyhlášky č. 186/2009 Sb., vyhlásit nejpozději do 14ti dnů výběrové řízení (tj. do 2.7.2010) a nejpozději do 3 dnů (tj. do 5.7.2010) po vyhlášení o této skutečnosti informovat Ministerstvo zdravotnictví.

Přílohy