S dotazy ke covid-19 se obracejte na celorepublikovou informační linku ke koronaviru 1221.
Pro volání ze zahraničí můžete využít telefonní číslo +420 226 20 1221.

V rámci opatření proti koronavirové nákaze upřednostněte, prosím, písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním setkáním na ministerstvu.

Semináře pro žadatele o poskytnutí grantu sub-projektů k Výzvě č. 2 v rámci Programu implementace švýcarsko-české spolupráce na Ministerstvu zdravotnictví ČR

Vytvořeno: 18. 2. 2014 Poslední aktualizace: 18. 2. 2014

Ministerstvo zdravotnictví bude pořádat semináře pro žadatele o poskytnutí grantu sub-projektů k Výzvě č. 2 v rámci Programu implementace švýcarsko-české spolupráce a za tímto účelem informuje potenciální zájemce o termínech a místech konání seminářů. Program je zaměřen na posílení primární a sekundární zdravotní péče na regionální a národní úrovni se zvláštním důrazem na seniory, znevýhodněné občany a umírající. Více informací o možnosti účasti na semináři a jeho programové náplni naleznete zde.

Přílohy