S dotazy ke covid-19 se obracejte na celorepublikovou bezplatnou informační linku ke koronaviru 1221.

Z důvodů přijetí preventivních opatření žádáme občany, aby přednostně využívali nástrojů elektronická komunikace – upřednostňovali písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním ve všech případech, kdy je to možné tak, aby byl omezen na nezbytně nutnou úroveň osobní kontakt státních zaměstnanců, zaměstnanců a dalších úředních osob MZ s adresáty veřejné správy, s žadateli a dalšími externími osobami, a to s účinností od 12. října do 12. prosince 2020.

Semináře pro žadatele o poskytnutí grantu na individuální projekty v otevřených výzvách (videozáznam)

Vytvořeno: 22. 7. 2020 Poslední aktualizace: 22. 7. 2020

Ministerstvo zdravotnictví ve spolupráci s Ministerstvem financí uspořádalo semináře pro žadatele o poskytnutí grantu na individuální projekty podávané do oblasti podpory duševního zdraví dětí a dospívajících, na kterou je v současné chvíli vyhlášena otevřená výzva.

Semináře se dále týkaly potenciálních žadatelů pro oblast prevence přenosných a nepřenosných onemocnění v sociálně vyloučených lokalitách se zaměřením na romskou populaci. Na tuto oblast bude výzva vyhlášena v průběhu měsíce června.

Cílem seminářů bylo představit zaměření vyhlašovaných výzev a způsob podávání žádostí o grant. Potenciální příjemci byli seznámeni se systémem pro podávání žádostí o grant prostřednictvím IS CEDR a konkrétními aspekty, které se vyplňování žádosti v systému týkají.

Semináře se uskutečnily v Praze (8. a 9. 6. 2020, budova Ministerstva zdravotnictví) a v Olomouci (15.6.2020, Regionální centrum Olomouc).

Více informací o seminářích a registraci naleznete zde.

Videozáznam ze semináře:

  1. Představení výzev
  2. Žádost o grant
  3. Relevance projektu a aktivity
  4. Rozpočet a financování
  5. Žádost o grant 2
  6. Posouzení a hodnocení žádosti
  7. CEDR
  8. Q&A_8.6.2020
  9. Q&A_9.6.2020