S dotazy ke covid-19 se obracejte na celorepublikovou informační linku ke koronaviru 1221.
Pro volání ze zahraničí můžete využít telefonní číslo +420 226 20 1221.

V rámci opatření proti koronavirové nákaze upřednostněte, prosím, písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním setkáním na ministerstvu.

Seminář pro žadatele a příjemce dotace

Vytvořeno: 6. 9. 2021 Poslední aktualizace: 6. 9. 2021

Ministerstvo zdravotnictví ČR, Odbor ošetřovatelství a nelékařských povolání pořádá seminář pro žadatale o dotaci z dotačního programu Ministerstva zdravotnictví na realizaci projektů podpory specializačního vzdělávání v nelékařských oborech.

Seminář se bude věnovat podávání žádosti o dotaci z dotačního programu Ministerstva zdravotnictví na realizaci projektů podpory specializačního vzdělávání v nelékařských oborech, ale i problematice poskytovatelů zdravotních služeb, kteří již dotaci čerpají.

 

Termíny

24. září 2021 9:00
5. října 2021 9:00

 

Semináře proběhnou v budově Ministerstva zdravotnictví, v zasedací místnosti 223A v přízemí.

Svoji účast prosím zasílejte na email veronika.fritscherova@mzcr.cz.

Při účasti na semináři je povinnost řídit se mimořádnými opatřeními Ministerstva zdravotnictví viz zde