S dotazy ke covid-19 se obracejte na celorepublikovou informační linku ke koronaviru 1221.
Pro volání ze zahraničí můžete využít telefonní číslo +420 226 20 1221.

V rámci opatření proti koronavirové nákaze upřednostněte, prosím, písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním setkáním na ministerstvu.

Aktualizace – Seminář pro žadatele a příjemce dotace

Vytvořeno: 29. 9. 2021 Poslední aktualizace: 30. 9. 2021

AKTUALIZACE – Ministerstvo zdravotnictví ČR, Odbor ošetřovatelství a nelékařských povolání upozorňuje, že seminář pro žadatele o dotaci z dotačního programu Ministerstva zdravotnictví na realizaci projektů podpory specializačního vzdělávání v nelékařských oborech, který se koná dne 5. října 2021, se uskuteční na IPVZ v zasedací místnosti 134.

 

Ministerstvo zdravotnictví ČR, Odbor ošetřovatelství a nelékařských povolání pořádá seminář pro žadatele o dotaci z dotačního programu Ministerstva zdravotnictví na realizaci projektů podpory specializačního vzdělávání v nelékařských oborech.

Seminář se bude věnovat podávání žádosti o dotaci z dotačního programu Ministerstva zdravotnictví na realizaci projektů podpory specializačního vzdělávání v nelékařských oborech, ale i problematice poskytovatelů zdravotních služeb, kteří již dotaci čerpají.

 

Termíny

Místo konání

24. září 2021 9:00 Ministerstvo zdravotnictví, místnost 223A (přízemí)
5. října 2021 9:00 IPVZ, zasedací místnost 134

 

Svoji účast prosím zasílejte na email veronika.fritscherova@mzcr.cz.

Při účasti na semináři je povinnost řídit se mimořádnými opatřeními Ministerstva zdravotnictví viz zde