S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

Seminář pro žadatele a příjemce dotace

Vytvořeno: 27. 10. 2021 Poslední aktualizace: 24. 10. 2022

Ministerstvo zdravotnictví ČR, Odbor ošetřovatelství a nelékařských povolání zveřejňuje prezentaci k proběhlému semináři pro žadatele o dotaci z dotačního programu Ministerstva zdravotnictví na realizaci projektů podpory specializačního vzdělávání v nelékařských oborech.

Ke stažení je zde


Ministerstvo zdravotnictví ČR, Odbor ošetřovatelství a nelékařských povolání pořádá seminář pro žadatele o dotaci z dotačního programu Ministerstva zdravotnictví na realizaci projektů podpory specializačního vzdělávání v nelékařských oborech.

Seminář se bude věnovat podávání žádosti o dotaci z dotačního programu Ministerstva zdravotnictví na realizaci projektů podpory specializačního vzdělávání v nelékařských oborech, ale i problematice poskytovatelů zdravotních služeb, kteří již dotaci čerpají.

 

Termíny

Místo konání

24. září 2021 9:00 Ministerstvo zdravotnictví, místnost 223A (přízemí)
5. října 2021 9:00 IPVZ, zasedací místnost 134

 

Svoji účast prosím zasílejte na email veronika.fritscherova@mzcr.cz.

Při účasti na semináři je povinnost řídit se mimořádnými opatřeními Ministerstva zdravotnictví viz zde

Přílohy