S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

Sběr vybraných výsledků v aplikaci SKV – Systém Kvalitních Výsledků

Vytvořeno: 20. 8. 2019 Poslední aktualizace: 20. 8. 2019

Úřad vlády ČR stanovil termín pro předkládání vybraných výsledků do 15. 10. 2019, viz https://www.vyzkum.cz/FrontAktualita.aspx?aktualita=881433.

Sběr dat o vybraných výsledcích výzkumných organizací probírá pomocí aplikace pro sběr vybraných výsledků, která je předkladatelům zpřístupněna na adrese https://skv19.rvvi.cz/.

Do aplikace se zaregistrují osoby, které byly za jednotlivé výzkumné organizace (příjemce institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace udělované Ministerstvem zdravotnictví) stanoveny jako garanti sběru údajů o kvalitních výsledcích výzkumu za předkladatele a které byly nahlášeny Ministerstvu zdravotnictví jako poskytovateli podpory. Garantům byly zaslány přístupové údaje přímo pracovníky Úřadu vlády ČR.

Vzhledem k tomu, že Ministerstvo zdravotnictví má povinnost v aplikaci provést kontrolu vložených záznamů, stanovuje Ministerstvo zdravotnictví termín pro předání údajů o vybraných výsledcích výzkumných organizací do 4. 10. 2019.

Ministerstvo zdravotnictví bude při předávání údajů o výsledcích i nadále úzce spolupracovat s Národní lékařskou knihovnou (kontaktní osobou je Ing. M. Hřebejk, tel. 296 335 947, email: hrebejk@nlk.cz).

Odkazy:

Změny v Modulu 1 ve třetím roce implementace Metodiky 2017+

https://www.vyzkum.cz/FrontAktualita.aspx?aktualita=879200

Hodnocení vybraných výsledků v roce 2019

https://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=879156

 

Přílohy

Typ souboru: pdf
Manual_SKV.pdf (2,60 MB)