S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

Rozvolnění opatření v souvislosti s COVID-19 k 11. 5. 2020

Vytvořeno: 7. 5. 2020 Poslední aktualizace: 18. 5. 2021

S ohledem na aktuální harmonogram Vlády ČR na postupné uvolňování mimořádných opatření v souvislosti s šířením onemocnění covid-19, resp. povolením hromadných akcí do 100 osob, je za podmínky dodržení stanovených hygienických opatření možné od 11. května 2020 realizovat akreditované kvalifikační kurzy, certifikované kurzy a specializační vzdělávání v celém rozsahu dle platné akreditace. Mezi stanovená hygienická opatření patří: dodržení odstupu 2 m, používání roušek (nebo jiných prostředků zakrývajících nos a ústa), dostupnost desinfekčních prostředků, účastníci bez akutních respiračních obtíží (čestné prohlášení).

 

Vzhledem k omezení šíření onemocnění COVID-19 však doporučujeme, aby akreditovaná zařízení

  • uskutečňovala závěrečné zkoušky, při max. počtu 5 přítomných

  • upřednostnila distanční formu výuky teoretické části vzdělávacího programu

  • v případě konání prezenční výuky omezila počet na max. 15 účastníků.

 

Upozorňujeme také, že je nezbytné neustále sledovat vyhlášená mimořádná opatření vztahující se k šíření nemoci COVID-19, neboť v souvislosti s aktuální epidemiologickou situací může dojít ve velmi krátké době k zásadním změnám.