S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

Rozhodnutí o výsledku hodnocení Průběžných zpráv projektů za rok 2009

Vytvořeno: 29. 9. 2010 Poslední aktualizace: 29. 9. 2010


Z celkových 399 Průběžných zpráv projektů bylo doporučeno 398 projektů k pokračování v jejich řešení.U jednoho projektu bylo rozhodnuto Ministerstvem zdravotnictví o zastavení jeho financování a to na vlastní žádost řešitele (Vědecká rada IGA MZ rozhodla zastavit: projekt – NS 10593, jehož řešitel požádal o zastavení projektu z důvodu navýšení cen u dodavatele).


Rozhodnutí o zastavení poskytování účelové podpory nabývá platnosti dnem podepsání dodatku ke smlouvě, vyhotoveného na základě Průběžné zprávy projektů 2009.


Řešitel projektu, který byl z rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví zastaven, obdrží písemné vyrozumění společně s dalšími informacemi o následném postupu (Průběžné zprávy, vrácení finančních prostředků apod.).

Přílohy