Rozhodnutí o ukončení ochranných opatření Č.j. 18155/2015 – NH

Vytvořeno: 27. 4. 2015 Poslední aktualizace: 27. 4. 2015

Ministrestvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. h) zákona č 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů ( dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), rozhodlo ve věci ochranných opatření před zavlečením hemoragické horečky Ebola takto:

Přílohy