S dotazy ke covid-19 se obracejte na celorepublikovou bezplatnou informační linku ke koronaviru 1221.

Z důvodů přijetí preventivních opatření žádáme občany, aby přednostně využívali nástrojů elektronická komunikace – upřednostňovali písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním ve všech případech, kdy je to možné tak, aby byl omezen na nezbytně nutnou úroveň osobní kontakt státních zaměstnanců, zaměstnanců a dalších úředních osob MZ s adresáty veřejné správy, s žadateli a dalšími externími osobami.
Úřední hodiny pro veřejnost jsou v pondělí a ve středu od 9 do 14 hodin.

Rozhodnutí o dočasném povolení neregistrovaného humánního léčivého přípravku HYDROXYCHLOROQUINE SULFATE TABLETS

Vytvořeno: 30. 4. 2020 Poslední aktualizace: 30. 4. 2020

Vyvěšeno dne: 30. 4. 2020

Přílohy