Registrační list – Ošetřovací den v otevřeném denním stacionáři s psychiatrickou péčí – doba poskytované péče minimálně 6 hodin (OD 00043)

Vytvořeno: 7. 12. 2022 Poslední aktualizace: 8. 12. 2022

Registrační list ošetřovacího dne 00043 vydaného vyhláškou č. 313/2021 Sb., kterou se mění vyhláška. č 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami.

Vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2023.

Přílohy

Typ souboru: pdf
OD_00043.pdf (440,40 KB)