PVP 2015 – 2. kolo dotačního řízení

Vytvořeno: 25. 6. 2015 Poslední aktualizace: 25. 6. 2015

Ministerstvo zdravotnictví ČR (dále jen „MZ ČR“), odbor zdravotních služeb, oddělení zdravotně sociálních služeb (OZS/3) vyhlašuje 2. kolo dotačního řízení „Programu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením pro rok 2015“ (dále jen „PVP 2015“).

V tomto kole budou dofinancovány neinvestiční projekty, které byly již částečně podpořeny v  1. kole dotačního řízení PVP 2015, a to maximálně do výše původně požadované dotace na projekt. Jedná se o neinvestiční prostředky ze státního rozpočtu, jejichž disponibilní částka k rozdělení je Kč 2 542 000,-. Minimální výše částky na dofinancování projektu, o kterou lze žádat, je Kč 50 000,-.

Výzva je určena spolkům, zdravotnickým zařízením a zařízením církví.

Požadavky na dofinancování podpořených projektů v rámci 1. kola PVP 2015 zasílejte pouze dopisem (formulář Vaší žádosti již byl zařazen v 1. kole) doplněným tabulkou „Rozpočet projektu – neinvestice“ a v případě potřeby i „Tabulkou ostatních osobních výdajů“.

Výsledky 2. kola dotačního řízení PVP 2015 budou zveřejněny na webových stránkách MZ ČR.

Termín pro zaslání dopisu s požadavky na dofinancování projektů ze státního rozpočtu v dotačním programu PVP 2015 končí dnem 11. července 2015. Dopis s tabulkou (tabulkami) je možno předat osobně v úředních hodinách podatelny MZ ČR nejpozději 11. července 2015, nebo zaslat Českou poštou nejpozději dne 11. července 2015 (platí razítko pošty na obálce nejpozději ze dne 11. července 2015). Pozdní podání požadavků je důvodem k jejich vyřazení z 2. kola dotačního řízení MZ ČR.

 

Dopis s požadavky doručte na adresu:

 

Ministerstvo zdravotnictví ČR, oddělení zdravotně sociálních služeb, Palackého náměstí 4, 128 01  Praha 2.

Na obálku uveďte kód programu – PVP – 2.kolo.