S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

Projednání Žádostí na léta 2009 – 2011 Komisí pro přijímání Žádostí

Vytvořeno: 17. 10. 2008 Poslední aktualizace: 17. 10. 2008

Doručené žádosti, které byly v rozporu s vyhlášenými podmínkami v Zadávací dokumentaci veřejné soutěže ve výzkumu a vývoji – MZ II na léta  2009 – 2011 jsou uvedeny v připojeném seznamu.


Uchazeč má právo si vyžádat do 3 dnů ode dne zveřejnění seznamu u tajemníka IGA MZ na e-mailové adrese: ivan.pfeifer@mzcr.cz odůvodnění rozhodnutí poskytovatele, které mu bude obratem zasláno. Má rovněž právo do 3 dnů po jeho obdržení podat námitky proti rozhodnutí, a to rovněž na e-mailovou adresu tajemníka IGA MZ. Namítat lze pouze, že údajně chybějící skutečnost byla v žádosti doložena, případně kde. Nelze doplňovat či uvádět nová tvrzení či skutečnosti neuvedené v původní žádosti.

Přílohy