S dotazy ke covid-19 se obracejte na celorepublikovou informační linku ke koronaviru 1221.
Pro volání ze zahraničí můžete využít telefonní číslo +420 226 20 1221.

V rámci opatření proti koronavirové nákaze upřednostněte, prosím, písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním setkáním na ministerstvu.

Prodloužení výzvy k podání žádostí o poskytnutí institucionální podpory na rok 2019

Vytvořeno: 15. 3. 2019 Poslední aktualizace: 15. 3. 2019

Ministerstvo zdravotnictví jako poskytovatel institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace na základě zhodnocení jí dosažených výsledků dle zákona č.130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů, informuje oprávněné žadatele uvedené ve výzvě k podání žádostí o poskytnutí institucionální podpory na rok 2019 z 29. ledna 2019 o prodloužení termínu pro příjem žádostí o podporu, a to do 31. března 2019.

Ostatní parametry výzvy zůstávají nezměněny.