S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

Prodloužení uzávěrky otevřených výzev na projekty v rámci 3. akčního programu EU v oblasti zdraví

Vytvořeno: 22. 7. 2020 Poslední aktualizace: 22. 7. 2020

Výkonná agentura EU pro spotřebitele, zdraví, zemědělství a potraviny (CHAFEA) prodloužila termín pro předkládání projektových žádostí v rámci otevřených výzev 3. akčního programu EU v oblasti zdraví 2014-2020.

Nová uzávěrka pro podávání projektových žádostí je 6. srpna 2020.

Výzvy jsou vyhlášeny v následujících tematických oblastech:

  1. Support to reforms in health workforce field – PJ-01-2020 (alokace výzvy: 800 000 EUR, počítá se s podpořením 2 až 3 projektů); výzva se člení na tři témata:
  1. Healthcare public procurement in the EU – PJ-02-2020 (alokace výzvy: 350 000 EUR, bude podpořen 1 projekt);
  1. Support for health investment – PJ-03-2020 (alokace výzvy: 1,5 mil. EUR, bude podpořen 1 projekt);
  1. Support for the implementation of best practices in the area of mental health – Transfer of iFightDepression (European Alliance Against Depression) – PJ-04-2020 (alokace výzvy: 2 mil. EUR, bude podpořen 1 nebo více projektů);
  1. Support for the implementation of best practices in the area of mental health – Transfer of Housing First Portugal (Casas Primeiro Portugal) – PJ-05-2020 (alokace výzvy: 1 mil. EUR, bude podpořen 1 nebo vice projektů);
  1. Increased access to vaccination for newly arrived migrants in first line, transit and destination countries – PJ-06-2020 (alokace výzvy: 1 mil. EUR, bude podpořen 1 nebo vice projektů);
  1. Increased access to vaccination for disadvantaged, isolated and difficult to reach groups of population – PJ-07-2020 (alokace výzvy: 1 mil. EUR, bude podpořen 1 nebo více projektů);
  1. Stakeholder activities to support strengthened cooperation against vaccine-preventable diseases – PJ-08-2020 (alokace výzvy: 1 mil. EUR, bude podpořen 1 nebo více projektů);