S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

Proč není úsek komunikace předmětem výpočtů?

Vytvořeno: 19. 2. 2016 Poslední aktualizace: 19. 2. 2016

Do výpočtů Strategických hlukových map jsou zařazeny úseky silnic a železnic, které vyhovují podmínkám:

• úseky hlavních pozemních komunikací, po kterých projede více než 3 000 000 vozidel za rok
• úseky hlavních železničních tratí, po kterých projede více než 30 000 vlaků za rok

Ostatní komunikace a železniční tratě nejsou předmětem strategického hlukového mapování. Podkladem pro stanovení úseků jsou údaje z celostátního sčítání dopravy a dále údaje poskytnuté SŽDC.