S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

Příprava nového programového období kohezní politiky EU 2014 – 2020

Vytvořeno: 7. 9. 2011 Poslední aktualizace: 7. 9. 2011

Dne 31.8.2011 schválila vláda České republiky svým Usnesením č. 650/2011 materiál s názvem Souhrnný návrh zaměření budoucí kohezní politiky EU po roce 2013 v podmínkách České republiky, obsahující i návrh rozvojových priorit pro čerpání fondů EU po roce 2013. V rámci definovaných základních pěti priorit České republiky byla stanovena i oblast Podpora sociálního začleňování, boje s chudobou a systému péče o zdraví. Další tématické oblasti, které jsou z hlediska Ministerstva zdravotnictví doporučovány k podpoře v rámci regionální politiky (vzdělávání a rozvoj lidských zdrojů ve zdravotnictví, věda a výzkum, podpora zavádění e-health a modernizace zdravotnické infrastruktury na regionální úrovni), jsou obsaženy v prioritách ostatních. Bližší informace naleznete v nové záložce Budoucí programové období, která bude pravidelně aktualizována tak, aby obsahovala nejnovější informace o průběhu přípravy budoucího programového období.