S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

Priority v oblasti zdravotnictví

Vytvořeno: 1. 7. 2022 Poslední aktualizace: 1. 7. 2022

CZ PRES bude ve formaci Rady EPSCO v části zdraví pokračovat v boji proti pandemii covid-19 a bude usilovat o posílení připravenosti EU na další zdravotní krize. Priority CZ PRES budou navíc významně ovlivněny ruskou agresí na Ukrajině a z ní vyplývající humanitární krizí související s příchodem velkého počtu uprchlíků do EU. Nad rámec těchto aktuálních priorit považuje CZ PRES za důležité věnovat se i dlouhodobým prioritám EU v oblasti zdraví, kterými jsou onkologie, evropský prostor pro data z oblasti veřejného zdraví, léčiva, vzácná onemocnění či očkování.

banner zdravotnické priority českého předsednictvíMezi prioritní agendy CZ PRES v části zdraví patří onkologická onemocnění, což je zároveň i jedna ze zásadních priorit EK, která v únoru loňského roku zveřejnila strategický dokument Evropský plán boje proti rakovině. V průběhu CZ PRES bude navíc předložen návrh doporučení Rady k onkologickým screeningům, jehož projednáním se bude CZ PRES zabývat a bude usilovat o jeho schválení na prosincové Radě EPSCO. CZ PRES rovněž uspořádá konferenci k onkologii, jejíž výstupy v podobě výzvy k akci budou následně projednány na neformálním setkání ministrů zdravotnictví v září.

CZ PRES se bude věnovat i návrhu nařízení k European Health Data Space, jehož cílem je harmonizovat sdílení zdravotních údajů v elektronické podobě pro potřeby poskytování přeshraniční zdravotní péče i pro účely výzkumu, inovací a tvorby politik. Lze předpokládat dokončení prvního čtení během CZ PRES, přípravu a projednání kompromisního textu k některým kapitolám návrhu a následné předložení zprávy o pokroku na prosincové Radě EPSCO.

Vysokou prioritu má i téma očkování, primárně v souvislosti s posílením důvěry v očkování a bojem s dezinformacemi, což jsou oblasti, které EK významně podporuje. Stejně tak bude téma reflektovat i současnou uprchlickou krizi a její dopad na tzv. rutinní imunizaci či budoucí výzvy např. v podobě rozšiřování oblastí výskytu nemocí v kontextu klimatických změn. K problematice očkování plánuje CZ PRES přijmout závěry Rady a uspořádat konferenci.

CZ PRES se také zaměří na vyjednávání pandemické úmluvy a změn Mezinárodních zdravotnických předpisů (2005) v rámci posílení role EU v oblasti zdraví na mezinárodní úrovni. Zásadní přitom pro CZ PRES bude navrhnout a prodiskutovat nastavení koordinačních mechanismů mezi skupinami zdravotních diplomatů, kteří působí při Světové zdravotnické organizaci (WHO) v Ženevě a při EU v Bruselu, aby docházelo k efektivní výměně informací v reálném čase. Jedná se o víceletou iniciativu, kterou zahájilo FI PRES a zavázalo se k němu několik následujících PRES až po SE. Budou otevřena i témata vztahující se k revizi legislativy v oblasti lidské krve, tkání a buněk, u které bude představena zpráva o pokroku.

Závěr CZ PRES se bude týkat legislativy k léčivým přípravkům. V rámci implementace Strategie EU pro léčivé přípravky je připravována celková revize tzv. poplatkového nařízení Evropské agentury pro léčivé přípravky (EMA). CZ PRES zahájí projednávání nařízení a následně představí zprávu o  pokroku. Rovněž se plánuje revize návrhu nařízení, kterým se stanoví postupy Společenství pro registraci humánních léčivých přípravkůdozor nad nimi a kterým se zřizuje EMA, revize směrnice o kodexu Společenství týkajícího se humánních léčivých přípravků či revize nařízení pro léčivé přípravky pro vzácná onemocnění a nařízení o léčivých přípravcích pro pediatrické použití. CZ PRES plánuje úvodní jednání na pracovní úrovni Rady, i vzhledem ke skutečnosti, že vzácná onemocnění jsou pro ČR dlouhodobě prioritním tématem.