S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

Prezentace výstupů pracovních skupin podílejících se na tvorbě Národní strategie elektronického zdravotnictví

Vytvořeno: 28. 6. 2016 Poslední aktualizace: 28. 6. 2016

Dne 16. 6. 2016 proběhla v prostorách Benediktinského opatství Panny Marie a sv. Jeronýma v Emauzích neveřejná prezentace výstupů jednotlivých pracovních skupin podílejících se na tvorbě Národní strategie elektronického zdravotnictví (NSeZ). V auditoriu se sešli členové pracovních skupin, zástupci MZ, MPSV, MV a dalších organizací. Na úvod za odvedenou práci poděkovala všem zúčastněným gestorka projektu Lenka Melicharová Ptáčková, a zejména vyzdvihla zásluhy spiritus movens celé aktivity – Martina Zemana a Jiřího Boreje. V úvodní přednášce představil Jiří Borej proces vzniku NSeZ a po něm pokračovaly prezentace předsedů jednotlivých pracovních skupin (PS). Hynka Kružíka za Pracovní skupinu Elektronická preskripce, Jiřího Boreje za Pracovní skupinu Registry ve zdravotnictví a elektronická identita, Martina Zemana za Pracovní skupiny Elektronická zdravotnická dokumentace a Standardy, Martina Doležala za Pracovní skupinu Telemedicína a mHealth a Pavla Vepřeka za Pracovní skupinu Portál elektronického zdravotnictví. Setkání uzavřela panelová diskuze nad výstupy všech pracovních skupin a představení dalších plánovaných kroků. Po konstatování, že elektronické zdravotnictví je klíčem ke zlepšení kvality a efektivity zdravotnictví, zejména v péči o chronické pacienty, se necelá osmdesátka účastníků, spolutvůrců strategie, rozešla plna očekávání dalšího vývoje.   

MUDr. Pavel Vepřek

 

Přílohy