Přepis tiskové konference dne 21. 11. 2023

Vytvořeno: 22. 11. 2023 Poslední aktualizace: 4. 1. 2024

Vlastimil Válek, ministr zdravotnictví
Ještě jednou krásný večer, dámy a pánové. Je mi to osobně opravdu nesmírně líto, ale odbory dnes odmítly nejvyšší možné navýšení mezd lékařů a zdravotnického personálu, které jsme mohli nad rámec úhradové vyhlášky nabídnout. Za sebe říkám, bohužel, ale je to tak. Co jsme dnes nabízeli, co bylo odmítnuto. Z původní nabídky 6,8 miliardy jsme navýšili nabídku na odměňování všech zdravotníků na 8,5 miliardy. A nejen zdravotníků, ale všech pracovníků ve zdravotnictví. Součástí této nabídky, této částky a dnešní nabídky, která je přiblížením se k Hegerovu memorandu na 50 %. Z 50 % jsme byli připraveni splnit Hegerovo memorandum, a nově jsme navrhli a nabídli navýšení tarifů tabulkových platů. Tedy tabulkových platů o 5 %. Já jsem slíbil, že toto předložím k diskusi na vládě, i toto bylo odmítnuto. Odbory na tento návrh a na tyto návrhy bohužel řekly ne. Já tomu nerozumím a omlouvám se vám, kolegyně a kolegové. Jsem také lékař, ale opravdu víc nabídnout nešlo. Na každé jednání musí být dva, kteří se chtějí dohodnout, a tady bohužel takovou snahu necítím. My jsme se skutečně intenzivně snažili splnit všechny požadavky, které se postupně objevovaly. Já se snažím pomoci nejen lékařům, ale všem zdravotníkům. Snažím se maximálně vycházet vstříc všem zaměstnancům ve zdravotnictví. I těm, kteří zdravotníci nejsou, i proto byla tato nabídka. Ale náš partner, já jsem to tak vnímal a vnímám, bohužel nehledal cestu k dohodě, ale požadavky stupňoval a neměl zájem se přiblížit ani částečně ke kompromisu. Mrzí mě to o to víc, že jsem splnil drtivou většinu požadavků, které se objevily od první série požadavků, která se týkala jen zákoníku práce. Zákoník práce prochází novelizací, byl schválen vládou, bude načten v Poslanecké sněmovně. Snížili jsme počty přesčasů na 416 hodin, umožnili jsme jen 24hodinový pobyt na pracovišti s důsledným dodržováním volna po těch 24 hodinách. Souhlasili jsme se všemi těmito požadavky a děláme všechno pro to, abychom získali podporu napříč politickým spektrem, aby byl schválen v devadesátce, aby platil k 1. 1. 2024. Jednáme s panem ministrem Jurečkou intenzivně jak v Poslanecké sněmovně, tak v Senátu. Jsem si plně vědom problémů, na které upozorňovali mladí lékaři. Tedy viceprezident České lékařské komory kolega Přáda. Problémů, týkajících se mladých lékařů, vzdělávání. Já sám jsem otec mladého lékaře. Proto mně velmi vadí, pokud by jakýkoliv mladý kolega nebo kolegyně, jakýkoliv zdravotník, který se připravuje ke zkoušce, byl šikanován na pracovišti. Já jsem se důrazně proti tomu ohradil. Udělal jsem maximum pro to, aby se nezdržovalo schvalování akreditací, aby se nezdržoval ten proces. Abychom opravdu vyřešili všechny zpožděné žádosti, které jsem zdědil. Když jsem nastoupil, podepisoval jsem týdně desítky, ne-li stovky výjimek. Dnes jsem na nule, mám čistý stůl a žádné výjimky nemusím podepisovat, jsou to jen ojedinělé případy. Snažíme se všechny žádosti vyřešit. Ne, jak bylo dříve na ministerstvu zvykem, během roků, ale řešíme je během měsíců a skutečně tomu věnuji všechen čas. A jsem tady tak dlouho v práci, jak je potřeba, aby opravdu žádný zdravotník kvůli mně a kvůli tomu, že ten systém býval špatně nastaven, neměl zpožděnou atestaci. A proto jsme zavedli na těch pracovištích koordinátory. Proto chci, aby na pracovištích byl koordinátor podřízený řediteli a přímo řízený i ministerstvem zdravotnictví, který bude dohlížet na to, aby vzdělávací programy byly dodržovány. Aby byla skutečně příprava před atestací řádná. A chceme jít i dál. Chceme, aby lékaři měli před kmenovou zkouškou a před atestací volno na přípravu tak, jak jsme standardně zvyklí u Ph.D. studia. Do konce roku vznikne také kontaktní místo pro stížnosti lékařů, tak aby mohli anonymně a bez obav informovat, pokud někde dochází k jakémukoliv porušování v tomto směru, a aby mohli být v bezpečí. V příštím roce také vznikne zákon o odměňování zdravotníků. Samozřejmě nevím, jak ten zákon bude probíhat. Ale bude to něco, co bezesporu chci prosazovat a předkládat, protože se domnívám, že je to správné. Tím, že máme valorizace úhrad za státní pojištěnce. Tím, že víme, jak se bude vyvíjet pojištění a poslední neznámá se stala známou, tak si myslím, že je možné úhradovou vyhlášku provázat s odměňováním zdravotníků. Tedy tolik peněz, kolik se vybere ve zdravotním pojištění, rozdělit v poměru, který je dán ve zdravotnických zařízeních, mezi zdravotníky a péči o pacienty a toto můžeme fixovat v zákoně. Já jsem svoji nabídku myslel opravdu vážně. Jsem si vědom, že nesu velké politické riziko, protože jsem šel nad rámec toho, co je vůbec možné v koalici vyjednat. Ale dělám to kvůli zdravotnictví, dělám to kvůli našim pacientům, kvůli svým kolegyním a kolegům. Udělal jsem skutečně maximum, co bylo v mých silách. Domnívám se, že 8,2 miliardy nebo 8,6 miliard téměř není málo peněz. Odborům se to zdálo málo. Zákoník práce tak jako tak se změnami začne platit od 1. 1. Já pro to udělám vše, co bude v mých silách a pevně věřím, že Poslanecká sněmovna i Senát mě v tomto podpoří a že nebude opozice či kdokoliv další blokovat projednávání v devadesátce a že nám to projde. Změny ve vzdělávání a další platí, budu v nich pokračovat. Budu reflektovat v tomto směru všechny požadavky mladých lékařů. Budu reflektovat to, aby skutečně byla větší spolupráce i s lékařskými fakultami a budu na tom intenzivně pracovat bez ohledu na to, jak dnešní jednání dopadlo. Lékařům tak jako tak vzrostou původní platy, protože já budu chtít, aby prošel návrh, který jsem navrhl. Tedy aby 8,6 miliard bylo rozděleno. Tedy platy lékařům porostou. Ostatní zdravotnické profese dostanou přidáno 5 % v tarifu v osobním ohodnocení, a ne v tabulkových platech, pro to udělám také maximum. Takzvané Hegerovo memorandum bude naplněno k 1. 1. 2024 na 50 % a od 1. 1. 2025 je chci naplnit zcela, a udělám pro to vše, co bude v mých silách. Detaily k tomuto vysvětlí pan náměstek Pláteník. Já se, dámy a pánové, vám posluchačům, pacientům, všem kolegům, zdravotnicím i zdravotníkům velmi omlouvám. Skutečně jsem udělal všechno, co bylo možné a něco navíc, stejně to nestačilo a nesmírně mě to osobně mrzí. Mrzí mě to o to víc, že jsem lékař.

Václav Pláteník, náměstek ministra
Dobré odpoledne, dámy a pánové, děkuji, že tady s námi čekáte. Dovolte mi, abych vás seznámil s kroky, které ministerstvo zdravotnictví udělá. Dovolte mi poděkovat celému týmu ministerstva zdravotnictví za to, že posledních několik měsíců ta jednání vedla, byla velmi náročná. A musím konstatovat, že do dnešního dne nebyla zcela úspěšná, protože přes všechny kompromisy a úspěchy, kterých jsme společně se sekcí mladých lékařů, lékařskou komorou a lékařskými odbory dosáhli, co jsme odsouhlasili, se nám nepodařilo, a jejich protest zmírnit, natož odložit. Zasekli jsme se v posledních dvou týdnech právě na otázce financování, a o tom byla i dnešní debata. Nicméně hodně jsme toho už společně zvládli. Chtěl bych vás seznámit s tím, co se skutečně dohodlo a co my budeme společně s partnery realizovat. Ta akce začala jako kritika pracovních podmínek, drakonických přesčasových směn. My jsme poslouchali, vyslyšeli jsme velmi rychle, oba dva ministři práce i sociálních věcí zareagovali. Připravili společně s mladými lékaři novelu zákoníku práce, která mění přesčasovou práci na původní a plní požadavek předložený ministerstvu na uzákonění 24hodinových pobytů v práci. Nad to se chceme do budoucna bavit, jak dále kultivovat zákoník práce. To je společná práce nás, jako úředníků a lékařů s odboráři, aby ty podmínky tam byly udržitelné. S tím vším se shodujeme a chceme na tom dále pracovat. Je to za nás podaná ruka a ty dveře jsou tady otevřené. V průběhu dalšího roku chceme velmi důsledně analyzovat a kontrolovat, jakým způsobem probíhá kontrola dodržování zákoníku práce v nemocnicích. Protože si uvědomujeme, a podněty, které jsme obdrželi od mladých lékařů, to dokazují, že kontrola neprobíhá dostatečně a je potřeba výrazně zvýšit úsilí, ale to se týká pracovních podmínek.