S dotazy ke covid-19 se obracejte na celorepublikovou informační linku ke koronaviru 1221.
Pro volání ze zahraničí můžete využít telefonní číslo +420 226 20 1221.

V rámci opatření proti koronavirové nákaze upřednostněte, prosím, písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním setkáním na ministerstvu.

Přehled SZD – leden 2015

Vytvořeno: 29. 7. 2016 Poslední aktualizace: 29. 7. 2016

V lednu 2015 provedly orgány ochrany veřejného zdraví 1261 kontrol v 1210 provozovnách stravovacích služeb. Z tohoto počtu bylo 141 kontrol provedeno na základě podnětů spotřebitelů, 17 kontrol bylo provedeno v souvislosti se šetřením podezření na zdravotní potíže spojené s konzumací potravin a 94 kontrol bylo kontrol opakovaných za účelem ověření splnění nařízených opatření, odstranění závad nebo dalšího došetření.

Přehled provozoven stravovacích služeb, kde byl proveden výkon státního zdravotního dozoru včetně data kontroly po jednotlivých krajích, je uveden v příloze.

 

Přílohy