S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

Přehled oborů a vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků

Vytvořeno: 20. 1. 2021 Poslední aktualizace: 4. 11. 2022

Přehled oborů/povolání

Přehled regulovaných zdravotnických povolání podle zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů.

§ 5

všeobecná sestra

§ 5a

dětská sestra

§ 6

porodní asistentka

§ 7

ergoterapeut

§ 8

radiologický asistent

§ 9

zdravotní laborant

§ 10

zdravotně-sociální pracovník

§ 11

optometrista

§ 12

ortoptista

§ 13

asistent ochrany a podpory veřejného zdraví

§ 14

ortotik-protetik

§ 15

nutriční terapeut

§ 16

zubní technik

§ 17

dentální hygienistka

§ 18

zdravotnický záchranář

§ 19

farmaceutický asistent

§ 20

biomedicínský technik

§ 21

radiologický technik

§ 21a

adiktolog

§ 21b

praktická sestra

§ 21c

behaviorální analytik

§ 22

psycholog ve zdravotnictví

§ 23

logoped ve zdravotnictví

§ 23a

zrakový terapeut

§ 24

fyzioterapeut

§ 25

radiologický fyzik

§ 26

odborný pracovník v laboratorních metodách a v přípravě léčivých přípravků

§ 27

biomedicínský inženýr

§ 28

odborný pracovník v ochraně a podpoře veřejného zdraví

§ 29

asistent behaviorálního analytika

§ 29a

behaviorální technik

§ 30

laboratorní asistent

§ 31

ortoticko-protetický technik

§ 32

nutriční asistent

§ 33

asistent zubního technika

§ 35

řidič vozidla zdravotnické záchranné služby

§ 36

ošetřovatel

§ 37

masér ve zdravotnictví a nevidomý a slabozraký masér ve zdravotnictví

§ 39

zubní instrumentářka

§ 40

řidič zdravotnické dopravní služby

§ 41

autoptický laborant

§ 42

sanitář

 

 

Přehled vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků

Více informací o specializačním vzdělávání naleznete ZDE

Více informací o akreditovaných kvalifikačních kurzech naleznete ZDE

§ 5 – všeobecná sestra

Získání odborné způsobilosti

SŠ (střední vzdělání s maturitní zkouškou)

přehled SŠ ZDE

obor všeobecná sestra (studium zahájeno nejpozději ve školním roce 2003/2004)
obor zdravotní sestra, dětská sestra, sestra pro psychiatrii, sestra pro intenzivní péči, ženská sestra nebo porodní asistentka (studium zahájeno nejpozději ve školním roce 1996/1997)

VOŠ (vyšší odborné vzdělání)

přehled VOŠ ZDE

min. 3 leté studium v oboru diplomovaná všeobecná sestra
min. 1 rok studia v oboru diplomovaná sestra, pokud již dotyčný měl způsobilost k výkonu povolání praktické sestry, zdravotnického záchranáře, porodní asistentky nebo dětské sestry a byl přijat do vyššího ročníku (délka studia se odvíjí podle toho, do kterého ročníku byl student přijat, např. při přijetí do 2. ročníku trvá studium 2 roky)
min. 3 leté studiu v oboru diplomovaná dětská sestra nebo diplomovaná sestra pro psychiatrii na vyšších zdravotnických školách, pokud bylo studium prvního ročníku zahájeno nejpozději ve školním roce 2003/2004
min. 3 leté studium v oboru diplomovaná porodní asistentka (studium zahájeno nejpozději ve školním roce 2003/2004)

Bc. (vysokoškolské vzdělání – bakalářský stupeň)

přehled VŠ ZDE

min. 3 leté studium oboru pro přípravu všeobecných sester
obor psychologie – péče o nemocné, pedagogika – ošetřovatelství, pedagogika – péče o nemocné, péče o nemocné nebo učitelství odborných předmětů pro střední zdravotnické školy (studium zahájeno nejpozději v akademickém roce 2003/2004)

Mgr. (vysokoškolské vzdělání – magisterský stupeň)

přehled VŠ ZDE

obor psychologie – péče o nemocné, pedagogika – ošetřovatelství, pedagogika – péče o nemocné, péče o nemocné nebo učitelství odborných předmětů pro střední zdravotnické školy (studium zahájeno nejpozději v akademickém roce 2003/2004)
poznámka (jiné vzdělání) na základě rozhodnutí, resp. přiznání odborné způsobilosti ministerstvem absolventům vojenské střední zdravotnické školy v oboru 53-01-6 Zdravotník

 

Získání specializované způsobilosti

absolvováním specializačního vzdělávání v akreditovaných zařízeních

přehled AZ ZDE

nebo

absolvováním Mgr. (vysokoškolské vzdělání – magisterský stupeň) studia

přehled VŠ ZDE

Intenzivní péče (věstník MZ č. 5/2020)
Perioperační péče (věstník MZ č. 5/2020)
Ošetřovatelská péče v pediatrii
Intenzivní péče v pediatrii (věstník MZ č. 9/2020)
Ošetřovatelská péče v interních oborech (věstník MZ č. 5/2020)
Ošetřovatelská péče v chirugických oborech (věstník MZ č. 5/2020)
Ošetřovatelská péče v psychiatrii (věstník MZ č. 4/2020)
Perfuziologie
TRANSFUZNÍ SLUŽBA
Domácí péče a hospicová péče (věstník MZ č. 12/2019)
Ošetřovatelská péče v geriatrii (věstník MZ č. 2/2020)
Organizace a řízení ve zdravotnictví

zpět nahoru

§ 5a – dětská sestra

Získání odborné způsobilosti

SŠ (střední vzdělání s maturitní zkouškou)

přehled SŠ ZDE

obor dětská sestra (studium zahájeno nejpozději ve školním roce 1996/1997)

VOŠ (vyšší odborné vzdělání)

přehled VOŠ ZDE

min. 3 leté studium v oboru diplomovaná dětská sestra
min. 1 rok studia v oboru diplomovaná dětská sestra, pokud již dotyčný měl způsobilost k výkonu povolání praktické sestry, všeobecné sestry, zdravotnického záchranáře nebo porodní asistentky a byl přijat do vyššího ročníku (délka studia se odvíjí podle toho, do kterého ročníku byl student přijat, např. při přijetí do 2. ročníku trvá studium 2 roky)

Bc. (vysokoškolské vzdělání – bakalářský stupeň)

přehled VŠ ZDE

min. 3 leté studium v oboru pro přípravu dětských sester

 

Získání specializované způsobilosti

absolvováním specializačního vzdělávání v akreditovaných zařízeních

přehled AZ ZDE

nebo

absolvováním Mgr. (vysokoškolské vzdělání – magisterský stupeň) studia

přehled VŠ ZDE

Intenzivní péče v pediatrii a neonatologii (věstník MZ č. 5/2020)
Perioperační péče (věstník MZ č. 5/2020)
Ošetřovatelská péče v dětské a dorostové psychiatrii (věstník MZ č. 7/2020)
Domácí péče a hospicová péče (věstník MZ č. 12/2019)
OŠETŘOVATELSKÁ PEDIATRICKÁ PÉČE V KLINICKÝCH OBORECH
PERFUZIOLOGIE
Organizace a řízení ve zdravotnictví

zpět nahoru

§ 6 – porodní asistentka

Získání odborné způsobilosti

SŠ (střední vzdělání s maturitní zkouškou)

přehled SŠ ZDE

obor ženská sestra nebo porodní asistentka (studium zahájeno nejpozději ve školním roce 1996/1997)

VOŠ (vyšší odborné vzdělání)

přehled VOŠ ZDE

min 3. leté studium v oboru diplomovaná porodní asistentka (studium zahájeno nejpozději ve školním roce 2003/2004)

Bc. (vysokoškolské vzdělání – bakalářský stupeň)

přehled VŠ ZDE

min. 3 leté studium v oboru pro přípravu porodních asistentek

 

Získání specializované způsobilosti

absolvováním specializačního vzdělávání v akreditovaných zařízeních

přehled AZ ZDE

nebo

absolvováním Mgr. (vysokoškolské vzdělání – magisterský stupeň) studia

přehled VŠ ZDE

Intenzivní péče v porodní asistenci (věstník MZ č. 3/2021)
Perioperační péče (věstník MZ č. 3/2021)
Komunitní péče v porodní asistenci (věstník MZ č. 3/2021)
PERFUZIOLOGIE
Organizace a řízení ve zdravotnictví

zpět nahoru

§ 7 – ergoterapeut

Získání odborné způsobilosti

SŠ (střední vzdělání s maturitní zkouškou)

přehled SŠ ZDE

obor ergoterapeut (studium zahájeno nejpozději ve školním roce 1998/1999)
obor rehabilitační pracovník a pomaturitní specializační studium léčba prací (studium zahájeno nejpozději ve školním roce 2003/2004)

VOŠ (vyšší odborné vzdělání)

přehled VOŠ ZDE

min 3. leté studium v oboru diplomovaný ergoterapeut (studium zahájeno nejpozději ve školním roce 2004/2005)

Bc. (vysokoškolské vzdělání – bakalářský stupeň)

přehled VŠ ZDE

obor pro přípravu ergoterapeutů

 

Získání specializované způsobilosti

absolvováním specializačního vzdělávání v akreditovaných zařízeních

přehled AZ ZDE

nebo

absolvováním Mgr. (vysokoškolské vzdělání – magisterský stupeň) studia

přehled VŠ ZDE

 

Ergoterapie pro děti
Ergoterapie pro dospělé
Organizace a řízení ve zdravotnictví

zpět nahoru

§ 8 – radiologický asistent

Získání odborné způsobilosti

SŠ (střední vzdělání s maturitní zkouškou)

přehled SŠ ZDE

obor radiologický laborant (studium zahájeno nejpozději ve školním roce 1996/1997)

VOŠ (vyšší odborné vzdělání)

přehled VOŠ ZDE

min. 3 leté studium v oboru diplomovaný radiologický asistent (studium zahájeno nejpozději ve školním roce 2004/2005)

Bc. (vysokoškolské vzdělání – bakalářský stupeň)

přehled VŠ ZDE

obor pro přípravu radiologických asistentů

 

Získání specializované způsobilosti

absolvováním specializačního vzdělávání v akreditovaných zařízeních

přehled AZ ZDE

nebo

absolvováním Mgr. (vysokoškolské vzdělání – magisterský stupeň) studia

přehled VŠ ZDE

Zobrazovací technologie v radiodiagnostice
Zobrazovací a ozařovací technologie v radioterapii
Zobrazovací a ozařovací technologie v nukleární medicíně
Organizace a řízení ve zdravotnictví

zpět nahoru

§ 9 – zdravotní laborant

Získání odborné způsobilosti

VOŠ (vyšší odborné vzdělání)

+ AKK (akreditovaný kvalifikační kurz)

min. 3 leté studium přírodovědného zaměření + AKK LABORATORNÍ METODY
min. 3 leté studium přírodovědné, elektrotechnické + AKK LABORATORNÍ METODY V OCHRANĚ A PODPOŘE VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ

Bc. (vysokoškolské vzdělání – bakalářský stupeň)

+ AKK (akreditovaný kvalifikační kurz)

přírodovědné zaměření + AKK LABORATNÍ METODY
přírodovědné, elektrotechnické, matematicko-fyzikální zaměření + AKK LABORATORNÍ METODY V OCHRANĚ A PODPOŘE VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ

SŠ (střední vzdělání s maturitní zkouškou)

přehled SŠ ZDE

obor zdravotní laborant (studium zahájeno nejpozději 2003/2004)

VOŠ (vyšší odborné vzdělání)

přehled VOŠ ZDE

min. 3 leté studium oboru diplomovaný zdravotní laborant

Bc. (vysokoškolské vzdělání – bakalářský stupeň)

přehled VŠ ZDE

obor pro přípravu zdravotních laborantů

poznámka (jiné vzdělání)

odbornou způsobilost zdravotního laboranta má také osoba, která získala odbornou způsobilost k výkonu povolání odborný pracovník v laboratorních metodách a v přípravě léčivých přípravků

 

Získání specializované způsobilosti

absolvováním specializačního vzdělávání v akreditovaných zařízeních

přehled AZ ZDE

Histologie
Klinická biochemie
Toxikologie
Klinická genetika
Cytodiagnostika
Alergologie a klinická imunologie
Mikrobiologie
Vyšetřovací metody v ochraně a podpoře veřejného zdraví
Klinická hematologie a transfuzní služba
Organizace a řízení ve zdravotnictví

zpět nahoru

§ 10 – zdravotně-sociální pracovník

Získání odborné způsobilosti

Bc. (vysokoškolské vzdělání – bakalářský stupeň)

+ AKK (akreditovaný kvalifikační kurz)

obor nebo program vzdělání zaměřených na sociální práci a sociální pedagogiku, sociální pedagogiku, sociální a humanitární práci, sociální práci, sociálně právní činnost, charitní a sociální činnost + AKK Zdravotně-sociální pracovník; podmínka AKK neplatí, jde-li o osobu s odbornou způsobilostí k výkonu povolání všeobecné sestry, dětské sestry, porodní asistentky nebo zdravotnického záchranáře

Mgr. (vysokoškolské vzdělání – magisterský stupeň)

+ AKK (akreditovaný kvalifikační kurz)

obor se zaměřením na sociální práci, sociální politiku, sociální pedagogiku, sociální péči, sociální patologii, právo nebo speciální pedagogiku + AKK Zdravotně-sociální pracovník; podmínka AKK neplatí, jde-li o osobu s odbornou způsobilostí k výkonu povolání všeobecné sestry, dětské sestry, porodní asistentky nebo zdravotnického záchranáře

Bc. (vysokoškolské vzdělání – bakalářský stupeň)

přehled VŠ ZDE

zdravotnický bakalářský studijní obor sociálního zaměření

Mgr. (vysokoškolské vzdělání – magisterský stupeň)

přehled VŠ ZDE

magisterský studijní obor sociálního zaměření

poznámka (jiné vzdělání)

 

všeobecné sestry, které absolvovaly dřívější pomaturitní specializační studium v oboru zdravotně-sociální péče
osoby s úplným středním vzděláním, které absolvovaly speciální průpravu sociální služba nejpozději do konce roku 2009

 

Získání specializované způsobilosti

absolvováním specializačního vzdělávání v akreditovaných zařízeních

přehled AZ ZDE

nebo

absolvováním Mgr. (vysokoškolské vzdělání – magisterský stupeň) studia

přehled VŠ ZDE

Organizace a řízení ve zdravotnictví

zpět nahoru

§ 11 – optometrista

Získání odborné způsobilosti

Bc. (vysokoškolské vzdělání – bakalářský stupeň)

přehled VŠ ZDE

obor pro přípravu optometristů
obor optometrie (studium zahájeno nejpozději ve školním roce 2005/2006)
poznámka (jiné vzdělání) na základě rozhodnutí, resp. přiznání odborné způsobilosti ministerstvem absolventům středních zdravotnických škol v oborech oční optik nebo oční technik a PSS optometrie

 

Získání specializované způsobilosti

absolvováním specializačního vzdělávání v akreditovaných zařízeních

přehled AZ ZDE

nebo

absolvováním Mgr. (vysokoškolské vzdělání – magisterský stupeň) studia

přehled VŠ ZDE

Organizace a řízení ve zdravotnictví

zpět nahoru

§ 12 – ortoptista

Získání odborné způsobilosti

Bc. (vysokoškolské vzdělání – bakalářský stupeň)

přehled VŠ ZDE

obor pro přípravu ortoptistů
poznámka (jiné vzdělání) všeobecné sestry, které absolvovaly dřívější pomaturitní specializační studium ortoptika-pleoptika, které bylo zahájeno nejpozději ve školním roce 2006/2007
všeobecné sestry, které absolvovaly dřívější dlouhodobou přípravu v ortoptice a pleoptice, pokud byla zahájeno nejpozději v roce 1994

 

Získání specializované způsobilosti

absolvováním specializačního vzdělávání v akreditovaných zařízeních

přehled AZ ZDE

nebo

absolvováním Mgr. (vysokoškolské vzdělání – magisterský stupeň) studia

přehled VŠ ZDE

Organizace a řízení ve zdravotnictví

zpět nahoru

§ 13 – asistent ochrany a podpory veřejného zdraví

Získání odborné způsobilosti

VOŠ (vyšší odborné vzdělání)

+ AKK (akreditovaný kvalifikační kurz)

min 3 leté studium v oborech přírodovědného nebo elektrotechnického zaměření na vyšších odborných školách + AKK OCHRANA A PODPORA VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ

Bc. (vysokoškolské vzdělání – bakalářský stupeň)

+ AKK (akreditovaný kvalifikační kurz)

obor přírodovědného, elektrotechnického nebo matematicko-fyzikálního zaměření + AKK OCHRANA A PODPORA VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ

SŠ (střední vzdělání s maturitní zkouškou)

přehled SŠ ZDE

obor asistent hygienické služby (studium zahájeno nejpozději ve školním roce 1996/1997)

VOŠ (vyšší odborné vzdělání)

přehled VOŠ ZDE

obor diplomovaný asistent hygienické služby (studium zahájeno nejpozději ve školním roce 2004/2005)

Bc. (vysokoškolské vzdělání – bakalářský stupeň)

přehled VŠ ZDE

obor pro přípravu asistentů ochrany a podpory veřejného zdraví

 

Získání specializované způsobilosti

absolvováním specializačního vzdělávání v akreditovaných zařízeních

přehled AZ ZDE

nebo

absolvováním Mgr. (vysokoškolské vzdělání – magisterský stupeň) studia

přehled VŠ ZDE

Hygiena a epidemiologie

Organizace a řízení ve zdravotnictví

zpět nahoru

§ 14 – ortotik-protetik

Získání odborné způsobilosti

SŠ (střední vzdělání s maturitní zkouškou)

přehled SŠ ZDE

obor ortopedicko-protetický technik nebo ortoticko-protetického zaměření (studium zahájeno nejpozději ve školním roce 2004/2005)

Bc. (vysokoškolské vzdělání – bakalářský stupeň)

přehled VŠ ZDE

obor pro přípravu ortotiků-protetiků
poznámka (jiné vzdělání) rekvalifikační kurz akreditovaný podle zvláštního právního předpisu v oboru pro přípravu ortotiků-protetiků (studium zahájeno nejpozději do konce roku 2007)

 

Získání specializované způsobilosti

absolvováním specializačního vzdělávání v akreditovaných zařízeních

přehled AZ ZDE

nebo

absolvováním Mgr. (vysokoškolské vzdělání – magisterský stupeň) studia

přehled VŠ ZDE

Organizace a řízení ve zdravotnictví

zpět nahoru

§ 15 – nutriční terapeut

Získání odborné způsobilosti

SŠ (střední vzdělání s maturitní zkouškou)

přehled SŠ ZDE

obor dietní sestra (studium zahájeno nejpozději ve školním roce 2004/2005)

VOŠ (vyšší odborné vzdělání)

přehled VOŠ ZDE

min. 3 leté studium v oboru diplomovaný nutriční terapeut
min. 3 leté studium v oboru diplomovaná dietní sestra (studium zahájeno nejpozději ve školním roce 2004/2005)

Bc. (vysokoškolské vzdělání – bakalářský stupeň)

přehled VŠ ZDE

obor pro přípravu nutričních terapeutů

 

Získání specializované způsobilosti

absolvováním specializačního vzdělávání v akreditovaných zařízeních

přehled AZ ZDE

nebo

absolvováním Mgr. (vysokoškolské vzdělání – magisterský stupeň) studia

přehled VŠ ZDE

Výživa dospělých a dětí (věstník MZ č. 11/2019)

Organizace a řízení ve zdravotnictví

zpět nahoru

§ 16 – zubní technik

Získání odborné způsobilosti

SŠ (střední vzdělání s maturitní zkouškou)

přehled SŠ ZDE

obor zubní technik, zubní technik pro sluchově postižené nebo zubní laborant (studium zahájeno nejpozději ve školním roce 2004/2005)

VOŠ (vyšší odborné vzdělání)

přehled VOŠ ZDE

min. 3 leté studium v oboru diplomovaný zubní technik

 

Získání specializované způsobilosti

absolvováním specializačního vzdělávání v akreditovaných zařízeních

přehled AZ ZDE

nebo

absolvováním Mgr. (vysokoškolské vzdělání – magisterský stupeň) studia

přehled VŠ ZDE

Fixní a snímatelné náhrady (věstník MZ č. 9/2021)

Organizace a řízení ve zdravotnictví

zpět nahoru

§ 17 – dentální hygienistka

Získání odborné způsobilosti

VOŠ (vyšší odborné vzdělání)

přehled VOŠ ZDE

min. 3 leté studium v oboru diplomovaná dentální hygienistka

Bc. (vysokoškolské vzdělání – bakalářský stupeň)

přehled VŠ ZDE

obor pro přípravu dentálních hygienistek
poznámka (jiné vzdělání) všeobecné sestry, které absolvovaly dřívější pomaturitní specializační studium stomatologická péče, které bylo zahájeno nejpozději v roce 2004

 

Získání specializované způsobilosti

absolvováním specializačního vzdělávání v akreditovaných zařízeních

přehled AZ ZDE

nebo

absolvováním Mgr. (vysokoškolské vzdělání – magisterský stupeň) studia

přehled VŠ ZDE

Organizace a řízení ve zdravotnictví

zpět nahoru

§ 18 – zdravotnický záchranář

Získání odborné způsobilosti

SŠ (střední vzdělání s maturitní zkouškou)

přehled SŠ ZDE

obor zdravotnický záchranář (studium zahájeno nejpozději ve školním roce 1998/1999)

VOŠ (vyšší odborné vzdělání)

přehled VOŠ ZDE

min. 3 leté studium v oboru diplomovaný zdravotnický záchranář (studium zahájeno nejpozději ve školním roce 2018/2019)

Bc. (vysokoškolské vzdělání – bakalářský stupeň)

přehled VŠ ZDE

obor pro přípravu zdravotnických záchranářů
poznámka (jiné vzdělání) všeobecná sestra se specializovanou způsobilost v oboru intenzivní péče byla-li členem výjezdové skupiny zdravotnické záchranné služby nejméně v rozsahu alespoň poloviny týdenní pracovní doby po dobu 5 let v posledních 6 letech

 

Získání specializované způsobilosti

absolvováním specializačního vzdělávání v akreditovaných zařízeních

přehled AZ ZDE

nebo

absolvováním Mgr. (vysokoškolské vzdělání – magisterský stupeň) studia

přehled VŠ ZDE

Urgentní medicína
PERFUZIOLOGIE
Organizace a řízení ve zdravotnictví

zpět nahoru

§ 19 – farmaceutický asistent

Získání odborné způsobilosti

SŠ (střední vzdělání s maturitní zkouškou)

přehled SŠ ZDE

obor farmaceutický laborant (studium zahájeno nejpozději ve školním roce 2004/2005)

VOŠ (vyšší odborné vzdělání)

přehled VOŠ ZDE

min. 3 leté studium v oboru diplomovaný farmaceutický asistent

 

Získání specializované způsobilosti

absolvováním specializačního vzdělávání v akreditovaných zařízeních

přehled AZ ZDE

nebo

absolvováním Mgr. (vysokoškolské vzdělání – magisterský stupeň) studia

přehled VŠ ZDE

Příprava radiofarmak
Specifické lékárenské činnosti
Zdravotnické prostředky
Organizace a řízení ve zdravotnictví

zpět nahoru

§ 20 – biomedicínský technik

Získání odborné způsobilosti

VOŠ (vyšší odborné vzdělání)

+ AKK (akreditovaný kvalifikační kurz)

min. 3 leté studium v oborech elektrotechnického zaměření + AKK Biomedicínská technika

Bc. (vysokoškolské vzdělání – bakalářský stupeň)

+ AKK (akreditovaný kvalifikační kurz)

obor s elektrotechnickým zaměřením + AKK Biomedicínská technika

Bc. (vysokoškolské vzdělání – bakalářský stupeň)

přehled VŠ ZDE

obor pro přípravu biomedicínských techniků, který zabezpečuje odborné předpoklady pro získání způsobilosti k samostatné činnosti na elektrických zařízeních podle zvláštního právního předpisu
poznámka (jiné vzdělání) odbornou způsobilost k výkonu povolání biomedicínského technika má také zdravotnický pracovník, který získal odbornou způsobilost k výkonu povolání biomedicínského inženýra

 

Získání specializované způsobilosti

absolvováním specializačního vzdělávání v akreditovaných zařízeních

přehled AZ ZDE

nebo

absolvováním Mgr. (vysokoškolské vzdělání – magisterský stupeň) studia

přehled VŠ ZDE

 

PERFUZIOLOGIE
Organizace a řízení ve zdravotnictví

zpět nahoru

§ 21 – radiologický technik

Získání odborné způsobilosti

Bc. (vysokoškolské vzdělání – bakalářský stupeň)

+ AKK (akreditovaný kvalifikační kurz)

obor matematicko-fyzikálního zaměření + AKK Radiologická technika

Bc. (vysokoškolské vzdělání – bakalářský stupeň)

přehled VŠ ZDE

obor pro přípravu radiologických techniků
poznámka (jiné vzdělání) odbornou způsobilost k výkonu povolání radiologického technika má také zdravotnický pracovník, který získal odbornou způsobilost k výkonu povolání radiologického fyzika podle § 25

 

Získání specializované způsobilosti

absolvováním specializačního vzdělávání v akreditovaných zařízeních

přehled AZ ZDE

nebo

absolvováním Mgr. (vysokoškolské vzdělání – magisterský stupeň) studia

přehled VŠ ZDE

Organizace a řízení ve zdravotnictví

zpět nahoru

§ 21a – adiktolog

Získání odborné způsobilosti

VOŠ (vyšší odborné vzdělání)

+ AKK (akreditovaný kvalifikační kurz)

min. 3 leté studium v oborech sociálního, psychologického nebo speciálně pedagogického zaměření + AKK Adiktolog (zahájen do konce roku 2011)

Bc. (vysokoškolské vzdělání – bakalářský stupeň)

+ AKK (akreditovaný kvalifikační kurz)

Mgr. (vysokoškolské vzdělání – magisterský stupeň)

+ AKK (akreditovaný kvalifikační kurz)

Bc. (vysokoškolské vzdělání – bakalářský stupeň)

přehled VŠ ZDE

obor pro přípravu adiktologů
poznámka (jiné vzdělání) Odbornou způsobilost k výkonu povolání adiktologa lze také získat získáním odborné způsobilosti všeobecné sestry + AKK Adiktolog (zahájen do konce roku 2011)
na základě rozhodnutí, resp. přiznání odborné způsobilosti ministerstvem absolventům nejméně tříletého studia v oborech sociálního, psychologického nebo speciálně pedagogického zaměření po prokázání alespoň 5 let výkonu činností, které odpovídají povolání adiktologa, ke dni 1. 7. 2008
na základě rozhodnutí, resp. přiznání odborné způsobilosti ministerstvem všeobecným sestrám po prokázání alespoň 5 let výkonu činností, které odpovídají povolání adiktologa, ke dni 1. 7. 2008

 

Získání specializované způsobilosti

absolvováním specializačního vzdělávání v akreditovaných zařízeních

přehled AZ ZDE

nebo

absolvováním Mgr. (vysokoškolské vzdělání – magisterský stupeň) studia

přehled VŠ ZDE

 

Klinická adiktologie
Organizace a řízení ve zdravotnictví

zpět nahoru

§ 21b – praktická sestra

Získání odborné způsobilosti

SŠ (střední vzdělání s maturitní zkouškou)

+ AKK (akreditovaný kvalifikační kurz)

AKK Praktická sestra po získání středního vzdělání s maturitní zkouškou a odborné způsobilosti k výkonu povolání ošetřovatele
AKK Zdravotnický asistent po získání středního vzdělání s maturitní zkouškou a odborné způsobilosti k výkonu povolání ošetřovatele (AKK zahájen do konce roku 2018)

SŠ (střední vzdělání s maturitní zkouškou)

přehled SŠ ZDE

obor praktická sestra
obor zdravotnický asistent (studium zahájeno nejpozději ve školním roce 2018/2019)

VOŠ (vyšší odborné vzdělání)

přehled VOŠ ZDE

3 ročníky v oboru diplomovaná všeobecná sestra

Bc. (vysokoškolské vzdělání – bakalářský stupeň)

přehled VŠ ZDE

6 semestrů oboru pro přípravu všeobecných sester
poznámka (jiné vzdělání) Odbornou způsobilost k výkonu povolání praktická sestra má také zdravotnický pracovník, který získal odbornou způsobilost k výkonu povolání zdravotnického záchranáře
Odbornou způsobilost k výkonu povolání praktická sestra má také zdravotnický pracovník, který získal odbornou způsobilost k výkonu povolání porodní asistentky

 

Získání specializované způsobilosti

absolvováním specializačního vzdělávání v akreditovaných zařízeních

přehled AZ ZDE

nebo

absolvováním Mgr. (vysokoškolské vzdělání – magisterský stupeň) studia

přehled VŠ ZDE

Organizace a řízení ve zdravotnictví

zpět nahoru

§ 21c – behaviorální analytik

Získání odborné způsobilosti

Mgr. (vysokoškolské vzdělání – magisterský stupeň)

+ AKK (akreditovaný kvalifikační kurz)

studium v oblasti vzdělávání psychologie nebo neučitelská pedagogika + AKK Behaviorální analytik

 

Získání specializované způsobilosti

absolvováním specializačního vzdělávání v akreditovaných zařízeních

přehled AZ ZDE

nebo

absolvováním Mgr. (vysokoškolské vzdělání – magisterský stupeň) studia

přehled VŠ ZDE

Organizace a řízení ve zdravotnictví

zpět nahoru

§ 22 – psycholog ve zdravotnictví

Získání odborné způsobilosti

Mgr. (vysokoškolské vzdělání – magisterský stupeň)

+ AKK (akreditovaný kvalifikační kurz)

jednooborové studium akreditovaného magisterského studijního oboru psychologie navazujícího na absolvování jednooborového studia akreditovaného bakalářského studijního oboru psychologie a AKK Psycholog ve zdravotnictví
Podmínka, aby jednooborové studium akreditovaného magisterského studijního oboru psychologie navazovalo na absolvované jednooborové studium akreditovaného bakalářského studijního oboru psychologie, neplatí, pokud bylo jednooborové studium akreditovaného magisterského studijního oboru psychologie zahájeno nejpozději v akademickém roce 2020/2021

Mgr. (vysokoškolské vzdělání – magisterský stupeň)

přehled VŠ ZDE

pětileté jednooborové studium oboru psychologie, pokud bylo studium zahájeno nejpozději ve školním roce 2008/2009 a specializačního vzdělávání v oboru Klinická psychologie

 

Získání specializované způsobilosti

absolvováním specializačního vzdělávání v akreditovaných zařízeních

přehled AZ ZDE

nebo

absolvováním Mgr. (vysokoškolské vzdělání – magisterský stupeň) studia

přehled VŠ ZDE

 

 

 

Organizace a řízení ve zdravotnictví
Klinická psychologie
Dětská klinická psychologie
Psychoterapie

zpět nahoru

§ 23 – logoped ve zdravotnictví

Získání odborné způsobilosti

Mgr. (vysokoškolské vzdělání – magisterský stupeň)

+ AKK (akreditovaný kvalifikační kurz)

oboru speciální pedagogika se státní závěrečnou zkouškou z logopedie a surdopedie navazujícího na absolvování akreditovaného bakalářského studijního oboru speciální pedagogika se státní zkouškou z logopedie a surdopedie + AKK Logoped ve zdravotnictví

Mgr. (vysokoškolské vzdělání – magisterský stupeň)

přehled VŠ ZDE

obor speciální pedagogika se státní závěrečnou zkouškou z logopedie a surdopedie (studium v akreditovaném magisterském studijním oboru zahájeno nejpozději v akademickém roce 2018/2019), a absolvováním specializačního vzdělávání v oboru Klinická logopedie

 

Získání specializované způsobilosti

absolvováním specializačního vzdělávání v akreditovaných zařízeních

přehled AZ ZDE

nebo

absolvováním Mgr. (vysokoškolské vzdělání – magisterský stupeň) studia

přehled VŠ ZDE 

Klinická logopedie

Organizace a řízení ve zdravotnictví

zpět nahoru

§ 23a – zrakový terapeut

Získání odborné způsobilosti

Mgr. (vysokoškolské vzdělání – magisterský stupeň)

+ AKK (akreditovaný kvalifikační kurz)

oboru speciální pedagogika se státní závěrečnou zkouškou z oftalmopedie nebo tyflopedie + AKK Zrakový terapeut
poznámka (jiné vzdělání) absolvováním akreditovaného magisterského oboru speciální pedagogika se státní závěrečnou zkouškou z oftalmopedie nebo tyflopedie a absolvováním dalšího postgraduálního akreditovaného studia speciální pedagogika se zaměřením na zrakovou terapii, pokud bylo zahájeno do konce roku 2010

 

Získání specializované způsobilosti

absolvováním specializačního vzdělávání v akreditovaných zařízeních

přehled AZ ZDE

nebo

absolvováním Mgr. (vysokoškolské vzdělání – magisterský stupeň) studia

přehled VŠ ZDE

KLINICKÁ ZRAKOVÁ TERAPIE

Organizace a řízení ve zdravotnictví

zpět nahoru

§ 24 – fyzioterapeut

Získání odborné způsobilosti

SŠ (střední vzdělání s maturitní zkouškou)

přehled SŠ ZDE

obor fyzioterapeut nebo obor rehabilitační pracovník (studium zahájeno nejpozději ve školním roce 1996/1997)

VOŠ (vyšší odborné vzdělání)

přehled VOŠ ZDE

tříleté studium oboru diplomovaný fyzioterapeut (studium zahájeno nejpozději ve školním roce 2003/2004)

Bc. (vysokoškolské vzdělání – bakalářský stupeň)

přehled VŠ ZDE

obor pro přípravu fyzioterapeutů

Mgr. (vysokoškolské vzdělání – magisterský stupeň)

přehled VŠ ZDE

obor pro přípravu fyzioterapeutů (studium zahájeno nejpozději v akademickém roce 2018/2019)

 

Získání specializované způsobilosti

absolvováním specializačního vzdělávání v akreditovaných zařízeních

přehled AZ ZDE

nebo

absolvováním Mgr. (vysokoškolské vzdělání – magisterský stupeň) studia

přehled VŠ ZDE

Aplikovaná fyzioterapie
Organizace a řízení ve zdravotnictví

zpět nahoru

§ 25 – radiologický fyzik

Získání odborné způsobilosti

Mgr. (vysokoškolské vzdělání – magisterský stupeň)

+ AKK (akreditovaný kvalifikační kurz)

obor matematicko-fyzikálního zaměření + AKK Radiologická fyzika

Mgr. (vysokoškolské vzdělání – magisterský stupeň)

přehled VŠ ZDE

obor pro přípravu radiologických fyziků
poznámka (jiné vzdělání) JOP, kteří k 1.4.2004 Sb. vykonávali povolání jiného odborného pracovníka (činností, které odpovídají povolání radiologického fyzika) nejméně 20 let, jsou považováni za zdravotnické pracovníky s odbornou způsobilostí k výkonu povolání bez odborného dohledu

 

Získání specializované způsobilosti

absolvováním specializačního vzdělávání v akreditovaných zařízeních

přehled AZ ZDE

nebo

absolvováním Mgr. (vysokoškolské vzdělání – magisterský stupeň) studia

přehled VŠ ZDE

Radiologická fyzika

Organizace a řízení ve zdravotnictví

zpět nahoru

§ 26 – odborný pracovník v laboratorních metodách a v přípravě léčivých přípravků

Získání odborné způsobilosti

Mgr. (vysokoškolské vzdělání – magisterský stupeň)

+ AKK (akreditovaný kvalifikační kurz)

obor přírodovědného zaměření + AKK ODBORNÉ ZDRAVOTNICKÉ LABORATORNÍ METODY nebo AKK Laboratorní metody v asistované reprodukci nebo AKK Výroba, příprava a kontrola léčivých přípravků
obor přírodovědného, elektrotechnického nebo matematicko-fyzikálního zaměření + AKK ODBORNÉ LABORATORNÍ METODY V OCHRANĚ A PODPOŘE VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ

Mgr. (vysokoškolské vzdělání – magisterský stupeň)

přehled VŠ ZDE

obor pro přípravu odborného pracovníka v laboratorních metodách
poznámka (jiné vzdělání) JOP, kteří k 1.4.2004 Sb. vykonávali povolání jiného odborného pracovníka (činností, které odpovídají povolání odborného pracovníka v laboratorních metodách) nejméně 20 let, jsou považováni za zdravotnické pracovníky s odbornou způsobilostí k výkonu povolání bez odborného dohled

 

Získání specializované způsobilosti

absolvováním specializačního vzdělávání v akreditovaných zařízeních

přehled AZ ZDE

nebo

absolvováním Mgr. (vysokoškolské vzdělání – magisterský stupeň) studia

přehled VŠ ZDE

Alergologie a klinická imunologie (věstník MZ č. 11/2020)
Ochrana a podpora veřejného zdraví
Soudní toxikologie
Klinická genetika (věstník MZ č. 12/2021)
Klinická embryologie
Klinická hematologie a transfuzní služba
Klinická biochemie (věstník MZ č. 7/2020)
Mikrobiologie
Příprava radiofarmak (věstník MZ č. 6/2021)
Organizace a řízení ve zdravotnictví

zpět nahoru

§ 27 – biomedicínský inženýr

Získání odborné způsobilosti

Mgr. (vysokoškolské vzdělání – magisterský stupeň)

+ AKK (akreditovaný kvalifikační kurz)

obor elektrotechnického zaměření + AKK Biomedicínské inženýrství

Mgr. (vysokoškolské vzdělání – magisterský stupeň)

přehled VŠ ZDE

obor pro přípravu biomedicínských inženýrů
poznámka (jiné vzdělání)

JOP, kteří k 1.4.2004 vykonávali povolání jiného odborného pracovníka (činností, které odpovídají povolání biomedicínského inženýra) nejméně 20 let, jsou považováni za zdravotnické pracovníky s odbornou způsobilostí k výkonu povolání bez odborného dohled

 

Získání specializované způsobilosti

absolvováním specializačního vzdělávání v akreditovaných zařízeních

přehled AZ ZDE

nebo

absolvováním Mgr. (vysokoškolské vzdělání – magisterský stupeň) studia

přehled VŠ ZDE

Klinické inženýrství
Perfuziologie
Organizace a řízení ve zdravotnictví

zpět nahoru

§ 28 – odborný pracovník v ochraně a podpoře veřejného zdraví

Získání odborné způsobilosti

Mgr. (vysokoškolské vzdělání – magisterský stupeň)

+ AKK (akreditovaný kvalifikační kurz)

obor přírodovědného, sociálního, pedagogického nebo matematicko-fyzikálního zaměření + AKK Ochrana a podpora veřejného zdraví

Mgr. (vysokoškolské vzdělání – magisterský stupeň)

přehled VŠ ZDE

obor pro přípravu odborného pracovníka v ochraně a podpoře veřejného zdraví
poznámka (jiné vzdělání) JOP, kteří k 1.4.2004 vykonávali povolání jiného odborného pracovníka (činností, které odpovídají povolání odborného pracovníka v ochraně a podpoře veřejného zdraví) nejméně 20 let, jsou považováni za zdravotnické pracovníky s odbornou způsobilostí k výkonu povolání bez odborného dohledu

 

Získání specializované způsobilosti

absolvováním specializačního vzdělávání v akreditovaných zařízeních

přehled AZ ZDE

nebo

absolvováním Mgr. (vysokoškolské vzdělání – magisterský stupeň) studia

přehled VŠ ZDE

Hygiena a epidemiologie
Organizace a řízení ve zdravotnictví

zpět nahoru

§ 29 – asistent behaviorálního analytika

Získání odborné způsobilosti

Bc. (vysokoškolské vzdělání – bakalářský stupeň)

+ AKK (akreditovaný kvalifikační kurz)

studium v oblasti vzdělávání psychologie nebo neučitelská pedagogika + AKK Asistent behaviorálního analytika

zpět nahoru

§ 29a – behaviorální technik

Získání odborné způsobilosti

SŠ UČ (střední vzdělání s výučním listem)

+ AKK (akreditovaný kvalifikační kurz)

AKK Behaviorální technik

SŠ (střední vzdělání s maturitní zkouškou)

+ AKK (akreditovaný kvalifikační kurz)

AKK Behaviorální technik

zpět nahoru

§ 30 – laboratorní asistent

Získání odborné způsobilosti

SŠ (střední vzdělání s maturitní zkouškou)

přehled SŠ ZDE

obor laboratorní asistent

zpět nahoru

§ 31 – ortoticko-protetický technik

Získání odborné způsobilosti

SŠ (střední vzdělání s maturitní zkouškou)

přehled SŠ ZDE

obor ortoticko-protetický technik

zpět nahoru

§ 32 – nutriční asistent

Získání odborné způsobilosti

SŠ (střední vzdělání s maturitní zkouškou)

přehled SŠ ZDE

obor nutriční asistent

zpět nahoru

§ 33 – asistent zubního technika

Získání odborné způsobilosti

SŠ (střední vzdělání s maturitní zkouškou)

přehled SŠ ZDE

obor asistent zubního technika nebo asistent zubního technika pro sluchově postižené

zpět nahoru

§ 35 – řidič vozidla zdravotnické záchranné služby

Získání odborné způsobilosti

SŠ UČ (střední vzdělání s výučním listem)

+ AKK (akreditovaný kvalifikační kurz)

AKK v oboru AKK Řidič zdravotnické záchranné služby , řidič vozidla rychlé zdravotnické pomoci nebo řidič vozidla rychlé lékařské pomoci

zpět nahoru

§ 36 – ošetřovatel

Získání odborné způsobilosti

SŠ UČ (střední vzdělání s výučním listem)

+ AKK (akreditovaný kvalifikační kurz)

AKK Ošetřovatel
AKK v oboru ošetřovatel/ošetřovatelka-pěstounka, charitní ošetřovatel, ošetřovatel nebo pěstounka (studium zahájeno do konce roku 2004)

SŠ UČ (střední vzdělání s výučním listem)

přehled SŠ ZDE

tříleté studium ukončené závěrečnou zkouškou s výučním listem v oboru ošetřovatel
studium ukončené závěrečnou zkouškou na střední zdravotnické škole, zdravotnické odborné škole nebo středním odborném učilišti zdravotnickém v oboru ošetřovatel/ošetřovatelka, ošetřovatel/ošetřovatelka se zaměřením na rodinnou výchovu nebo v oboru zdravotník prvního zaměření – ošetřovatelské a pečovatelské práce (studium zahájeno nejpozději ve školním roce 2003/2004)

SŠ (střední vzdělání s maturitní zkouškou)

přehled SŠ ZDE

1,5 ročníku studia na střední zdravotnické škole v oboru zdravotní sestra, dětská sestra, zdravotnický záchranář, ženská sestra nebo porodní asistentka, pokud jde o dvouleté pomaturitní kvalifikační studium, případně nástavbové studium pro absolventy středních škol
3 ročníky v oboru všeobecná sestra, dětská sestra nebo zdravotní sestra, pokud jde o čtyřleté studium
4 ročníky denního studia nebo 5 ročníků dálkového studia v oboru zdravotnický asistent nebo praktická sestra

VOŠ (vyšší odborné vzdělání)

přehled VOŠ ZDE

3 semestry (1,5 ročníku vzdělávacího programu) pro přípravu všeobecných sester, dětských sester nebo porodních asistentek
4 semestry (2 ročníky vzdělávacího programu) oboru pro přípravu zdravotnických záchranářů

Bc. (vysokoškolské vzdělání – bakalářský stupeň)

přehled VŠ ZDE

3 semestry oboru pro přípravu všeobecných sester, dětských sester nebo porodních asistentek
4 semestry oboru pro přípravu zdravotnických záchranářů

Mgr. (vysokoškolské vzdělání – magisterský stupeň)

přehled VŠ ZDE

nejméně 4 semestry magisterského studijního oboru všeobecné lékařství a složení zkoušky z předmětu ošetřovatelství, péče o nemocné nebo obdobného předmětu

zpět nahoru

§ 37 – masér ve zdravotnictví a nevidomý a slabozraký masér

Získání odborné způsobilosti

SŠ UČ (střední vzdělání s výučním listem)

+ AKK (akreditovaný kvalifikační kurz)

AKK Nevidomý a slabozraký masér ve zdravotnictví
AKK Masér ve zdravotnictví
AKK v oboru masér nebo nevidomý a slabozraký masér (zahájen do konce roku 2018)

SŠ (střední vzdělání s maturitní zkouškou)

přehled SŠ ZDE

obor masér ve zdravotnictví

zpět nahoru

§ 39 – zubní instrumentářka

Získání odborné způsobilosti

SŠ UČ (střední vzdělání s výučním listem)

+ AKK (akreditovaný kvalifikační kurz)

AKK Zubní instrumentářka

SŠ (střední vzdělání s maturitní zkouškou)

přehled SŠ ZDE

2 leté studium ukončeného závěrečnou zkouškou na střední zdravotnické škole, zdravotnické odborné škole nebo středním zdravotnickém učilišti v oboru zubní instrumentářka

zpět nahoru

§ 40 – řidič zdravotnické dopravní služby

Získání odborné způsobilosti

ZŠ (základní vzdělání)

+ AKK (akreditovaný kvalifikační kurz)

AKK Řidič zdravotnické dopravní služby
AKK v oboru řidič vozidla dopravy nemocných a raněných
poznámka (jiné vzdělání) Odbornou způsobilost k výkonu povolání řidič zdravotnické dopravní služby má také zdravotnický pracovník, který získal odbornou způsobilost k výkonu povolání řidiče vozidla zdravotnické záchranné služby podle § 35 nebo zdravotnického záchranáře podle § 18

zpět nahoru

§ 41 – autoptický laborant

Získání odborné způsobilosti

ZŠ (základní vzdělání)

+ AKK (akreditovaný kvalifikační kurz)

AKK Autoptický laborant
AKK v oboru pitevní laborant-preparátor

zpět nahoru

§ 42 – sanitář

Získání odborné způsobilosti

ZŠ (základní vzdělání)

+ AKK (akreditovaný kvalifikační kurz)

AKK Sanitář

SŠ UČ (střední vzdělání s výučním listem)

přehled SŠ ZDE

3 ročníky studia na střední zdravotnické škole v oboru ošetřovatel

SŠ (střední vzdělání s maturitní zkouškou)

přehled SŠ ZDE

3 ročníky denního studia nebo 4 ročníky dálkového studia na střední zdravotnické škole v oboru zdravotnický asistent nebo praktická sestra nebo 2 ročníky čtyřletého denního studia nebo 3 ročníky dálkového studia na střední zdravotnické škole v oboru zdravotní sestra, dětská sestra nebo všeobecná sestra nebo 1 ročník dvouletého pomaturitního kvalifikačního studia nebo nástavbového studia pro absolventy středních škol na střední zdravotnické škole v oboru zdravotní sestra, dětská sestra, ženská sestra, porodní asistentka, zdravotnický asistent nebo praktická sestra, nebo 3 ročníky studia na střední zdravotnické škole v oboru ošetřovatel

VOŠ (vyšší odborné vzdělání)

přehled VOŠ ZDE

2 semestry příslušného vzdělávacího programu pro přípravu všeobecných sester, dětských sester nebo porodních asistentek nebo zdravotnických záchranářů na vyšší odborné zdravotnické škole

Bc. (vysokoškolské vzdělání – bakalářský stupeň)

přehled VŠ ZDE

2 semestry studijního oboru pro přípravu všeobecných sester, dětských sester nebo porodních asistentek nebo zdravotnických záchranářů

Mgr. (vysokoškolské vzdělání – magisterský stupeň)

přehled VŠ ZDE

3 semestry v oboru všeobecné lékařství + zkouška z ošetřovatelské péče v rámci tohoto studijního oboru

zpět nahoru