S dotazy ke covid-19 se obracejte na celorepublikovou bezplatnou informační linku ke koronaviru 1221.

Úřední hodiny pro veřejnost jsou v pondělí a ve středu od 9 do 14 hodin.

V rámci opatření proti koronavirové nákaze prosíme o upřednostnění písemného, elektronického či telefonického kontaktu před osobním setkáním.

Předběžné oznámení vyhlášení výzvy do Malého grantového schématu č. 3

Vytvořeno: 9. 11. 2020 Poslední aktualizace: 9. 11. 2020

Ministerstvo zdravotnictví ČR (Zprostředkovatel Malých grantových schémat MGS) ve spolupráci s Ministerstvem financí ČR (Zprostředkovatel programu Zdraví) a Norským institutem veřejného zdraví (Partner programu Zdraví z donorského státu) mají to potěšení oznámit záměr vyhlásit na konci roku 2020, případně začátkem roku 2021 Výzvu pro předkládání žádostí o grant do MGS č. 3 v rámci Programu Zdraví podpořeného prostřednictvím EHP fondů 2014–2021.

Výzva pro předkládání žádostí o grant do MGS budou zaměřeny na následující tematické oblasti:

Oblast podpory I. – Profesionalizace a podpora činnosti pacientských organizací

Oblast podpory II – Vznik a rozvoj střešních organizací zastupujících segment pacientských organizací nebo jeho vybrané části

Podrobnější informace o zaměření výzvy včetně předpokládaných výsledků daných oblastí podpory jsou uvedeny v příloze.

Přílohy