S dotazy ke covid-19 se obracejte na celorepublikovou informační linku ke koronaviru 1221.
Pro volání ze zahraničí můžete využít telefonní číslo +420 226 20 1221.

V rámci opatření proti koronavirové nákaze upřednostněte, prosím, písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním setkáním na ministerstvu.

Pracovní skupina k problematice vzdělávání porodních asistentek

Vytvořeno: 23. 1. 2019 Poslední aktualizace: 20. 7. 2020

Dne 22. 1. 2019 se za účasti hlavní sestry ČR Mgr. Alice Strnadové, MBA uskutečnilo jednání Pracovní skupiny k problematice vzdělávání porodních asistentek. Hlavními tématy, kterými se pracovní skupina zabývala, byla koncepce specializačního vzdělávání porodních asistentek v oboru perioperační péče, včetně obsahu vzdělávání a problematika akreditací praktického vyučování v akreditovaných zdravotnických bakalářských studijních oborech pro přípravu porodních asistentek.