S dotazy ke covid-19 se obracejte na celorepublikovou bezplatnou informační linku ke koronaviru 1221.

Z důvodů přijetí preventivních opatření žádáme občany, aby přednostně využívali nástrojů elektronická komunikace – upřednostňovali písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním ve všech případech, kdy je to možné tak, aby byl omezen na nezbytně nutnou úroveň osobní kontakt státních zaměstnanců, zaměstnanců a dalších úředních osob MZ s adresáty veřejné správy, s žadateli a dalšími externími osobami, a to s účinností od 12. října do 3. listopadu 2020.

Pracovní skupina k problematice vzdělávání porodních asistentek

Vytvořeno: 23. 1. 2019 Poslední aktualizace: 20. 7. 2020

Dne 22. 1. 2019 se za účasti hlavní sestry ČR Mgr. Alice Strnadové, MBA uskutečnilo jednání Pracovní skupiny k problematice vzdělávání porodních asistentek. Hlavními tématy, kterými se pracovní skupina zabývala, byla koncepce specializačního vzdělávání porodních asistentek v oboru perioperační péče, včetně obsahu vzdělávání a problematika akreditací praktického vyučování v akreditovaných zdravotnických bakalářských studijních oborech pro přípravu porodních asistentek.