S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

Pracovní skupina k problematice vzdělávání porodních asistentek

Vytvořeno: 23. 1. 2019 Poslední aktualizace: 20. 7. 2020

Dne 22. 1. 2019 se za účasti hlavní sestry ČR Mgr. Alice Strnadové, MBA uskutečnilo jednání Pracovní skupiny k problematice vzdělávání porodních asistentek. Hlavními tématy, kterými se pracovní skupina zabývala, byla koncepce specializačního vzdělávání porodních asistentek v oboru perioperační péče, včetně obsahu vzdělávání a problematika akreditací praktického vyučování v akreditovaných zdravotnických bakalářských studijních oborech pro přípravu porodních asistentek.