S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

Pracovní plán 3. akčního programu na rok 2019

Vytvořeno: 2. 4. 2019 Poslední aktualizace: 2. 4. 2019

Evropská komise přijala dne 29. března 2019 Pracovní plán 3. akčního programu EU v oblasti zdraví na rok 2019. Každoroční pracovní plán stanovuje podrobnosti o mechanismech financování a prioritních oblastech podpory v daném roce. Pro rok 2019 byly stanoveny následující hlavní tematické priority:

1) spolehlivé komparativní údaje a poznatky o zdraví a zdravotnických systémech v zemích EU;

2) přeshraniční zdravotní hrozby a připravenost na krize včetně antimikrobní rezistence a vakcinace;

3) strukturální podpora zdravotnických systémů a napojení na digitální jednotný trh;

4) podpora zdraví a prevence nepřenosných nemocí.

 

Celkový rozpočet programu na rok 2018 činí téměř 64 milionů eur.

 

V návaznosti na schválení pracovního plánu Výkonná agentura pro spotřebitele, zdraví a potraviny (Chafea) otevře v dohledné době výzvy k předkládání žádostí o grant na projekty, které se budou zaměřovat na:

  • podporu registrů vzácných onemocnění (oprávněnými žadateli budou Evropské referenční sítě, celková alokace výzvy: 3 800 000 EUR);
  • podporu opatření zaměřených na provádění Pokynů EU pro uvážlivé používání antimikrobiálních látek v humánním lékařství (oprávněnými žadateli budou profesní organizace a další zainteresovaní aktéři systému zdravotní péče, celková alokace výzvy: 2 000 000 EUR).

O vyhlášení výzev budeme včas informovat.

 

Elektronickou verzi Pracovního plánu 3. Akčního programu EU v oblasti zdraví a jeho shrnutí ve třech jazycích naleznete na webových stránkách Evropské komise.