S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

Pracovní návštěva v NCO NZO v Brně

Vytvořeno: 26. 9. 2018 Poslední aktualizace: 20. 7. 2020

V úterý 25. 9. 2018 hlavní sestra ČR Mgr. Alice Strnadová, MBA, navštívila Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů v Brně (dále jen „Centrum“). Hlavními tématy, která byla při návštěvě řešena, byly otázky tvorby a revize nových vzdělávacích programů specializačního vzdělávání, plány celoživotního vzdělávání a kompetenční modely, jejichž přípravou bylo Centrum pověřeno. Taktéž zazněly otázky na průběh a výsledky aprobačních zkoušek, které v uvedeném termínu probíhaly. Součástí návštěvy byla i prohlídka nových prostor, kam bylo přestěhováno oddělení uznávání kvalifikací nelékařských povolání.