S dotazy ke covid-19 se obracejte na celorepublikovou informační linku ke koronaviru 1221.
Pro volání ze zahraničí můžete využít telefonní číslo +420 226 20 1221.

V rámci opatření proti koronavirové nákaze upřednostněte, prosím, písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním setkáním na ministerstvu.

Poskytování účelové podpory VES 2008 – 2011

Vytvořeno: 8. 12. 2008 Poslední aktualizace: 8. 12. 2008

Instrukce IGA MZ


Odbor VZV předkládá „Instrukci IGA MZ“, která stanovuje postup při podepisování Smluv o poskytnutí účelové podpory a převodu finančních prostředků na účet příjemců.


Pokud bude příjemce požadovat poskytnutí fin. prostředků ještě v letošním roce, je nutné toto oznámit a na odbor VZV předložit vyplněný níže přiložený „Formulář pro poskytnutí účelové podpory 2008“ Mgr. Novákové (sarka.novakova@mzcr.cz), a to nejpozději do 10.12.2008 do 17 hodin.

Přílohy