S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

Poskytování účelové podpory VES 2008 – 2011

Vytvořeno: 8. 12. 2008 Poslední aktualizace: 8. 12. 2008

Instrukce IGA MZ


Odbor VZV předkládá „Instrukci IGA MZ“, která stanovuje postup při podepisování Smluv o poskytnutí účelové podpory a převodu finančních prostředků na účet příjemců.


Pokud bude příjemce požadovat poskytnutí fin. prostředků ještě v letošním roce, je nutné toto oznámit a na odbor VZV předložit vyplněný níže přiložený „Formulář pro poskytnutí účelové podpory 2008“ Mgr. Novákové (sarka.novakova@mzcr.cz), a to nejpozději do 10.12.2008 do 17 hodin.

Přílohy