S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

Pokyny k finančnímu vypořádání poskytnutých dodací za rok 2010

Vytvořeno: 27. 12. 2010 Poslední aktualizace: 27. 12. 2010

Pokyny k finančnímu vypořádání neinvestičních a investičních dotací poskytnutých ze státního rozpočtu v roce 2010

Vyplněné formuláře dle „Pokynů“ (viz příloha) doručte na adresu společnosti GraSeS s.r.o. nejpozději 31. ledna 2011.

Avízo (formulář Finanční vypořádání dotací ze státního rozpočtu 2010 a výpis z banky), zašlete dle „Pokynů“ na adresu Minsterstva zdravotnictví nejpozději do 31. ledna 2011 k rukám MVDr. Jitky Konečné.

Nespotřebované finanční prostředky je nutné vrátit na depozitní účet Ministerstva zdravotnictví nejpozději 15. února 2011.

Kontakty
GraSeS, s.r.o., Ječná 39a, 120 00 Praha 2
e-mail: info@grases.cz , dagmar.maierova@grases.cz  
Ministerstvo zdravotníctví, Oddělení VZV 1, MVDr. Jitka Konečná,  Palackého 4, 128 01 Praha 2

e-mail: veda@mzcr.cz