Pohyb a psychická odolnost předškolních dětí v digitální době

Vytvořeno: 8. 9. 2023 Poslední aktualizace: 12. 9. 2023

V projektu neziskové organizace Lokomoce, z.s., který je podpořený z Programu Zdraví z EHP fondů, byla vydána brožura s názvem „Pohyb a psychická odolnost předškolních dětí v digitální době“. Brožura se snaží reagovat na skutečnost, že digitální svět, ve kterém děti nyní vyrůstají, s sebou nese řadu výzev pro jejich psychický i motorický vývoj. Online aktivity se staly preferovanějšími než pohyb a hra s kamarády. Online svět nabízí dětem okamžitou zábavu a pro dosažení úspěchu nemusí děti překonávat mnoho překážek. To s sebou nese dopady na fyzickou kondici, zdatnost, ale i na pružnost myšlení, citový a sociální rozvoj a celkově na psychickou odolnost.

V brožuře je možné nalézt praktické informace, které pomáhají rodičům nastavit s dětmi zdravý a vyvážený vztah k digitálním technologiím a pohybu.

Brožura je ke stažení uložena v příloze.

Projekt: Podpora psychické odolnosti a duševního zdraví skrze prevenci sedavého chování a zdravého užívání digitálních médií u předškolních dětí, ZD-MGS1-064

Příjemce: Lokomoce, z.s.

Další informace o projektu lze nalézt zde: https://www.lokomoce.cz/o-grantu-ehp

Přílohy