Počet rezidenčních míst pro rok 2009

Vytvořeno: 31. 12. 2008 Poslední aktualizace: 31. 12. 2008

Ministerstvo zdravotnictví v souladu s ustanovením § 21a odst. 1 zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta a zároveň v souladu ustanovením § 60a odst. 1 zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilostí k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění zákona č. 189/2008 Sb. zveřejňuje maximální počet rezidenčních míst v jednotlivých oborech specializačního vzdělávání a výše dotace na rezidenční místo.

Přílohy