S dotazy ke covid-19 se obracejte na celorepublikovou informační linku ke koronaviru 1221.
Pro volání ze zahraničí můžete využít telefonní číslo +420 226 20 1221.

V rámci opatření proti koronavirové nákaze upřednostněte, prosím, písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním setkáním na ministerstvu.

Oznámení o ukončení procesu výběru sub-projektů předložených do 1. kola výzvy Programu implementace švýcarsko-české spolupráce na Ministerstvu zdravotnictví

Vytvořeno: 12. 8. 2013 Poslední aktualizace: 12. 8. 2013

Dne 23.7.2013 proběhlo jednání hodnotící komise pro výběr sub-projektů v rámci 1. výzvy k předkládání žádostí o poskytnutí grantu sub-projektů Programu implementace švýcarsko-české spolupráce na Ministerstvu zdravotnictví ČR.

Hodnotící komisi bylo předloženo 29 žádostí, které v rámci expertního hodnocení získaly více než 70 ze 100 možných bodů. Hodnotící komise doporučila k financování 21 sub-projektů, 6 sub-projektů schválila jako náhradní projekty a 2 sub-projekty nedoporučila k financování.

Sub-projekty doporučené hodnotící komisí k financování byly schváleny rovněž poradou vedení Ministerstva zdravotnictví ČR.

Seznam doporučených a náhradních sub-projektů je uveden v příloze č. 1.
 

Přílohy