S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

Dopis ministra zdravotnictví Romana Prymuly lékařům

Vytvořeno: 5. 10. 2020 Poslední aktualizace: 5. 10. 2020

Vážení lékaři, členové České lékařské komory,

přijal jsem nabídku stát se ministrem zdravotnictví v době, kdy je tento post možná nejrizikovějším v novodobé historii a udělal jsem to proto, že jsem si nedovedl představit, že bych tuto pozici v době strmě narůstajících počtů případů COVID-19 odmítl. Slibuji, že udělám vše proto, abych epidemii zpomalil a vrátil náš život alespoň do trochu normálních kolejí, i když to určitě nebude lehké a bez pomoci všech občanů i velmi obtížně realizovatelné.

Nejprve ale bych vám všem chtěl velice poděkovat za obrovské penzum práce, které odvádíte při vykonávání zdravotnického povolání, kdy právě vy stojíte v první linii.

Někteří z nás z různých důvodů toto onemocnění podceňují, všechna fakta však ukazují, že to běžná „chřipečka“ skutečně není. Ať máte motivaci jakoukoliv, prosím zdržte se těchto vyjádření aspoň nyní, kdy si i každý laik s kalkulačkou snadno spočítá, kam se v horizontu jednoho měsíce můžeme dostat. Když nic nebudeme dělat, šíření totiž bude exponenciální a ne lineární, jak si někteří možná myslí.

Ano masmediální kampaně jsou naprosto za rámcem jakýchkoliv racionálních představ a polovina populace je totálně vyděšená a druhá naopak vše podceňuje a už na nic nereaguje a v tom je velké nebezpečí.

Nechci být ale pouze ministrem COVID-19, ale celého zdravotnictví. Musíme poskytovat v maximální možné míře i standardní péči a nezanedbávat ostatní diagnózy. To, že na ostatní choroby umírá více lidí než na COVID-19 je jistě pravdou. Ale vývoj rozhodně nelze bagatelizovat.

Vím, že administrativa a byrokracie systému je nekonečná, ale slibuji, že zaslouženou malou odměnu vám v lůžkových zařízeních najdete ve výplatě za říjen. Čeká nás možná ještě složitější období než na jaře. Podceněním epidemie jsme se dostali do situace, kdy dramaticky narůstá počet hospitalizovaných a bohužel i zemřelých. To na vás bude klást zvýšené nároky.  Bez vás ale tuto situaci nezvládneme a nezvládnu ji ani já, a proto vás žádám o vaši podporu.

Prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.