Otevřená výzva na projekty v rámci 3. akčního programu EU v oblasti zdraví

Vytvořeno: 8. 6. 2018 Poslední aktualizace: 8. 6. 2018

Výkonná agentura EU pro spotřebitele, zdraví, zemědělství a potraviny (CHAFEA) vyhlásila v rámci 3. akčního programu EU v oblasti zdraví 2014-2020 otevřenou výzvu k předkládání projektových žádostí. Výzva vychází z pracovního plánu programu na rok 2018 a je zaměřena na uplatňování osvědčených postupů na podporu zdraví a prevence nepřenosných nemocí a snížení nerovností v oblasti zdraví.

S cílem podpořit proces přejímání osvědčených postupů založených na důkazech a zajistit, aby se do praxe zaváděly co nejaktuálnější poznatky a znalosti, byla Evropskou komisí zřízena Řídící skupina pro podporu zdraví, prevenci chorob a zvládání nepřenosných nemocí (SGPP). Tato skupina vybírá z postupů odzkoušených v jednotlivých členských státech případy nejlepší praxe s ohledem na celoevropské priority a na základě dohodnutých kritérií.

Tímto způsobem byly v nedávné době vybrány dva případy dobré praxe:

Cílem aktuální výzvy na projekty je podpořit přenos těchto dvou iniciativ do dalších zemí. Žádosti o poskytnutí grantu na projekty v rámci této výzvy by proto měly zejména popsat, jakým způsobem bude zaváděn koncept „Fyzická aktivity na předpis“ nebo „CARDIO 50“ v konkrétních členských státech. Více informací o výzvě naleznete zde.

Pokyny pro žadatele jsou dostupné zde.

Žádosti je nutno podávat elektronicky, prostřednictvím EU Research & Innovation Participant Portal Evropské komise. Uzávěrka pro podávání žádostí je 18. září 2018.