S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

Oprava údajů v metodice – změna sociálního pojištění

Vytvořeno: 23. 1. 2009 Poslední aktualizace: 23. 1. 2009

V souladu se změnou zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění zákona č. 305/2008 Sb. se mění sazby pojistého.  Vzhledem k těmto změnám se ve všech „materiálech mění sazba 35% na superhrubou mzdu na 34% pro rok 2009 a na 33,1% pro rok 2010. V dalších období stanoví výši těchto sazeb vláda nařízením vždy pro jednotlivý kalendářní rok. V příloze je upravená příloha č. 1 k metodice a dále nový vzor vyplnění žádosti.

Přílohy