S dotazy ke covid-19 se obracejte na celorepublikovou bezplatnou informační linku ke koronaviru 1221.

Z důvodů přijetí preventivních opatření žádáme občany, aby přednostně využívali nástrojů elektronická komunikace – upřednostňovali písemný, elektronický či telefonický kontakt před osobním ve všech případech, kdy je to možné tak, aby byl omezen na nezbytně nutnou úroveň osobní kontakt státních zaměstnanců, zaměstnanců a dalších úředních osob MZ s adresáty veřejné správy, s žadateli a dalšími externími osobami, a to s účinností od 12. října do 12. prosince 2020.

Opatření proti infekčním nemocem

Vytvořeno: 21. 5. 2020 Poslední aktualizace: 28. 7. 2020

č. 25/1960 Sb.

Vyhláška ministerstev zdravotnictví a zemědělství o ochranných opatřeních v brucelózních stájích a izolátech

č. 537/2006 Sb.

Vyhláška o očkování proti infekčním nemocem

č. 473/2008 Sb.

Vyhláška o systému epidemiologické bdělosti pro vybrané infekce

č. 306/2012 Sb.

Vyhláška o podmínkách předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a o hygienických požadavcích na provoz zdravotnických zařízení a ústavů sociální péče

č. 116/2020 Sb.

Zákon o náhradě újmy způsobené povinným očkováním