Odpověď ministra zdravotnictví hejtmanovi Plzeňského kraje a primátorovi Plzně ve věci letecké záchranné služby

Vytvořeno: 28. 8. 2023 Poslední aktualizace: 28. 8. 2023

Vážený pane hejtmane,
Vážený pane primátore,

dovolte mi krátce reagovat na Vaše otázky položené mně a ministru průmyslu a obchodu v otevřeném dopisu, který se týká zajišťování letecké záchranné služby v Plzeňském kraji.

K otázkám „Kdo bude v dalších letech provozovat leteckou záchrannou službu v Plzeňském kraji?“ a „Bude služba fungovat nepřetržitě 24/7, tedy v denních i nočních hodinách?“ Vám sděluji následující.

Letecká záchranná služba (LZS) je v Plzeňském kraji zajištěna Armádou ČR, a to ze základny Plzeň-Líně nepřetržitě 24 hodin denně, na základě Dohody o zajišťování letecké záchranné služby a letecké zdravotnické dopravy uzavřené mezi Ministerstvem zdravotnictví a Ministerstvem obrany (dále jen Dohoda). Tato Dohoda byla uzavřena 
na dobu neurčitou s půlroční výpovědní lhůtou.

Ministerstvo zdravotnictví aktuálně neeviduje žádnou aktivitu Ministerstva obrany směřující k výpovědi dané Dohody, a proto nadále přepokládá, že poskytování LZS 
v Plzeňském kraji ze základny Plzeň-Líně bude pokračovat tak, jak bylo dohodnuto. Pokud vláda rozhodne o jiném využití letiště v Plzni-Líních, které chce stát nabídnout na stavbu továrny na baterie do elektroaut, tak letiště bude na jiném místě, které vybere Ministerstvo průmyslu a obchodu.

Současná strategie letecké záchranné služby v ČR je schválena do konce roku 2028. 
V tomto místě si dovolím opravit nepřesné tvrzení uvedené ve Vašem dopisu o zajištění nepřetržitého provozu na jiných než armádních základnách. V rámci systému LZS v ČR je v nepřetržitém provozu 24 hodin denně kromě základny Plzeň Líně i dalších 5 základen, a to konkrétně základna LZS v Praze (provozuje Policie ČR), LZS Ostrava (provozuje ATE, spol. s r. o.), LZS Hradec Králové, LZS České Budějovice a LZS Brno (provozuje DSA, a. s.).

Aktuálně je meziresortní pracovní skupinou, v níž je mj. členem i zástupce Asociace krajů, připravována nová strategie LZS po roce 2028, která bude po dokončení rozeslána do standardního připomínkového řízení, a to pravděpodobně začátkem roku 2024. Poté bude předložena ke schválení vládě ČR. Zapojení Armády ČR do systému LZS po roce 2028 bude v materiálu také zapracováno, a to na základě rozhodnutí vedení Ministerstva obrany, o němž v této chvíli však nejsem informován.

K odpovědi na otázku „Kam bude armádní letecká záchranná služba přemístěna z letiště v Líních, pokud o tom stát v souvislosti se stavbou Gigafactory uvažuje?“ nejsem kompetentní. Případné přemístění LZS včetně výběru vhodného místa v případě vybudování Gigafactory má v kompetenci dle usnesení Vlády ČR Ministerstvo průmyslu a obchodu, velmi potřebná bude zajisté i spolupráce Plzeňského kraje a dotčených municipalit.

S pozdravem,
Vlastimil Válek, ministr zdravotnictví