S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny se obraťte na infolinku +420226201221volba č. 2, která je v provozu denně od 8 do 19 hodin. Linka slouží ke komunikaci v českém, ukrajinském a ruském jazyce, a to i pro případy tlumočení do českého jazyka pro poskytovatele zdravotních služeb.
Якщо у Вас виникли питання щодо охорони здоров’я громадян України, звертайтесь на інформаційну лінію +420226201221 –  варіант № 2, який працює щодня з 8:00 до 19:00. Лінія використовується для спілкування чеською, українською та російською мовами, навіть для випадків перекладу на чеську для медичних працівників.

Odkazy

Vytvořeno: 16. 12. 2008 Poslední aktualizace: 16. 12. 2008

Domácí:

Portál veřejné správy ČR: http://www.portal.gov.cz
Ministerstvo vnitra ČR – mimořádné události: http://www.mvcr.cz/informacni-servis-mimoradne-udalosti.aspx
Hasičský záchranný sbor ČR: http://www.hzscr.cz/web-krizove-rizeni-a-cnp.aspx
Institut ochrany obyvatelstva: http://www.ioolb.cz/m/krize.php
Systém poskytování psychosociální intervenční služby: www.spismz.cz
Státní úřad pro kontrolu léčiv: http://www.sukl.cz/
Státní zdravotní ústav v Praze: http://www.szu.cz/tema/krizove-situace
Státní veterinární správa ČR: http://www.svscr.cz/
Toxikologické informační středisko v Praze: http://www.tis-cz.cz/
Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotních oborů: http://www.nconzo.cz
Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví: http://ipvz.cz
Správa státních hmotných rezerv (Metodiky hospodářských opatření pro krizové stavy): http://www.sshr.cz/cinnosti/stranky/metodiky.aspx
Odborný časopis PO, IZS a ochrany obyvatelstva 112: http://www.mvcr.cz/clanek/casopisy-112.aspx
Časopisy ČLS JEP: http://cls.cz/casopisy-clsjep
Urgentní medicína: http://mediprax.cz/um
 
Zahraničí:

European Centre for Disease Prevention and Control: http://www.ecdc.europa.eu/en/Pages/home.aspx
European Commission: Home Affairs: http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/index_en.htm
European Commission: Justice: http://ec.europa.eu/justice/index_en.htm
European Commisison: Humanitarian Aid and Civil Protection: http://ec.europa.eu/echo/civil_protection/civil/index.htm
Euro-Atlantic Disaster Response Coordination Centre: http://www.nato.int/eadrcc/home.htm
Senior Civil Emergency Planning Committee (SCEPC): http://www.nato.int/docu/handbook/2001/hb130123.htm
Euro-Atlantic Disaster Response Coordination Centre: http://www.nato.int/cps/en/natolive/topics_52057.htm?
Senior Civil Emergency Planning Committee (SCEPC): http://www.nato.int/docu/handbook/2001/hb140501.htm
World Health Organization: www.who.int: http://www.who.int/csr/en/
Zastoupení WHO v ČR: http://www.who.cz/
Center for Disease Control and Prevention: http://www.cdc.gov/
Zastoupení UN v ČR: http://www.osn.cz/
Humanitární pomoc: www.reliefweb.int
Vyhledávací a záchranný odřad do obydlených oblastí (USAR): http://www.usar.cz/webmagazine/home.asp?idk=1