Ochranné opatření – stanovení podmínek pro vstup na území ČR, s účinností od 27. 12. 2021 – č. j. MZDR 20599/2020-139/MIN/KAN

Vytvořeno: 23. 12. 2021 Poslední aktualizace: 29. 12. 2021

Přílohy